Dokumenty do pobrania-rekrutacja

W tym dziale zamieszczamy Regulamin przyznawania wsparcia oraz formularze obowiazujących dokumentów, jakie należy złozyc w Biurze Projektu przy ubieganiu się o udzielenie wsparcia w ramach Projektu "STRATEGIE INNOWACJI".

 

W razie pytań dotyczących wypełniania dokumentów prosimy o kontakt z personelem projektu.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

Regulamin przyznawania wsparcia

  1. Wniosek o udzielenie wsparcia (DEKLARACJA UCZESTNICTWA)
  2. Arkusz oceny wniosku
  3. Formularz Informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikro/małego/średniego przedsiębiorcy.
  5. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis.
  6. Oświadczenie o wspólności majątkowej.
  7. Informacja nt. powiązań z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.
  8. Wzór umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

 

Podstrona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia