STRATEGIE INNOWACJI - PROJEKT ZREALIZOWANY
Poniżej prezentujemy folder upowszechnający rezultaty projektu "Strategie innowacji".   Prezentuje on model wsparcia wypracowany przez Pracodawców Pomorza i Kujaw wspólnie z odbiorcami projektu. Zawiera informacje o dobrych praktykach wynikających z tej współpracy oraz  zaangażowania do przygotowania strategii rozwoju różnych przedstawicieli zespołów pracowniczych w firmach. W folderze przedstawione są istotne rekomendacje dla przedsiębiorców planujących opracowywanie strategii rozwoju.
Wszyscy Beneficjencji projektu podjęli decyzję o wdrożeniu w swoich firmach opracowanych pomysłów.
Beneficjenci Projektu we współpracy z doradcą zakończyli opracowywanie strategii rozwoju innowacyjnego. Strategie zakładają różnorodne pomysły na  rozwój firm. W wyniku 90 godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego z zaangażowaniem najwyższego kierownictwa i pracowników Beneficjencji przyjrzeli się funkcjonowaniu swoich przedsiębiorstw. Wspólnie wypracowali założenia swojego dalszego rozwoju i zwiękaszania swojej konkurencyjności na rynku.Firmy planują zmiany organizacyjne, marketingowe, produktowe oraz procesowe.      
Trwa realizacja wsparcia doradczo-szkoleniowego dla Beneficjentów projektu "Strategie innowacji".Podczas realizacji warsztatów strategicznych, w których uczestniczyła zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy przedsiębiorców uczestniczących we wsparciu w ramach projektu, uczestnicy zdobywając wiedzę i rozwijają swoje komptetencje w zakresie:
Zakończylismy I etap działań projektowych jakimi było przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb pracowników Beneficjentów projektu w zakresie planowania i opracowywania strategii rozwoju.
Informujemy, iż w dniu 17.12.2014r odbyło się posiedzenie Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców, podczas którego podjęto uchwały zatwierdzające wyniki oceny wniosków o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu "Strategie innowacji" w ramach I i II naboru.   Uchwała nr 1- Nabór I Uchwała nr 2 -II nabór  
W tym dziale zamieszczamy Regulamin przyznawania wsparcia oraz formularze obowiazujących dokumentów, jakie należy złozyc w Biurze Projektu przy ubieganiu się o udzielenie wsparcia w ramach Projektu "STRATEGIE INNOWACJI".   W razie pytań dotyczących wypełniania dokumentów prosimy o kontakt z personelem projektu.    
Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie "STRATEGIE INNOWACJI"      „PRACODAWCY POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OGŁASZA NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:   „STRATEGIE INNOWACJI”    
BIURO PROJEKTU "STRATEGIE INNOWACJI":   "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców  ul.Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz (II piętro)   Biuro Projektu czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.  
Projekt „Strategie innowacji” realizowany jest w ramach Poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i skierowany jest do  6 mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.   Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2014r. i  potrwa do 30.06.2015r.  
Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab