Dołącz do nas

Pracodawcy Pomorza i Kujaw tworzą silną reprezentację regionalnych firm, służąc swoim członkom bieżącym wsparciem. Reprezentują wspólny interes przedsiębiorców wobec innych podmiotów życia gospodarczego. Współpracują zarazem z Pracodawcami RP – największą i najstarszą organizacją skupiającą przedsiębiorców w Polsce.

Przystąpienie do organizacji pracodawców to słuszny krok sprzyjający rozwojowi przedsiębiorcy i utrwalający jego dobrą opinię w środowisku gospodarczym. Jesteśmy zawsze gotowi służyć radą i pomocą.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w naszej organizacji uzyskują istotne korzyści:
•    szybki dostęp do zweryfikowanych informacji gospodarczych oraz usług doradczych i szkoleniowych dotyczących m.in. dostępnych dofinansowań i środków zwrotnych, zmian rynkowych, trendów w marketingu i organizacji firmy, nowych uregulowań prawnych, możliwości współpracy z firmami i instytucjami, również w zakresie transferu technologii,
•    korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych przedsiębiorców,
•    integracja z innymi przedsiębiorcami sprzyjająca nawiązaniu kontaktów biznesowych ,
•    dostęp do forum dyskusyjnego,
•    dodatkowa promocja zakresu prowadzonej działalności,
•    wpływ na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego poprzez aktywność związku w konsultowaniu strategii i programów operacyjnych,
•    prezentacja potrzeb i barier przedsiębiorców w ramach dialogu społecznego,
•    współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami technicznymi i zawodowymi, jednostkami samorządu terytorialnego,
•    wpływ na projekty zmian legislacyjnych,
•    możliwość interwencji u władz samorządowych lub rządowych w sprawach oczywistej krzywdy dla pracodawców,
•    polubowne rozwiązywanie konfliktów gospodarczych z udziałem związku,
•    budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez prestiż przynależności do doświadczonej organizacji pracodawców o szerokich relacjach w regionalnym środowisku gospodarczym.

 
Członkiem zwyczajnym Pracodawców Pomorza i Kujaw mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,  prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorców zainteresowanych przynależnością do Pracodawców Pomorza i Kujaw zapraszamy do wypełnienia  DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ  i jej złożenia w Biurze Związku (Bydgoszcz, ul. Gdańska 141/3/6).

Zapraszamy do współpracy!

Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców

Procedura przystąpienia do Pracodawców Pomorza i Kujaw

Zasady naliczania składek członkowskich
 
 Szczegółowych informacji o procedurze przystąpienia do Pracodawców Pomorza i Kujaw  udzielają pracownicy biura Pracodawców Pomorza i Kujaw - +48 52 524 09 20, biuro@pracodawcy.info.pl .

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab