Dołącz do nas

Pracodawcy Pomorza i Kujaw tworzą silną reprezentację regionalnych firm, służąc swoim członkom bieżącym wsparciem. Reprezentują wspólny interes przedsiębiorców wobec innych podmiotów życia gospodarczego. Współpracują zarazem z Pracodawcami RP – największą i najstarszą organizacją skupiającą przedsiębiorców w Polsce. Przystąpienie do naszej organizacji pracodawców to słuszny krok sprzyjający rozwojowi przedsiębiorcy i utrwalający jego dobrą opinię w środowisku gospodarczym. Jesteśmy zawsze gotowi służyć radą i pomocą.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w naszej organizacji uzyskują istotne korzyści:

• szybki dostęp do zweryfikowanych informacji gospodarczych oraz usług doradczych i szkoleniowych dotyczących m.in. dostępnych dofinansowań i środków zwrotnych, zmian rynkowych, trendów w marketingu i organizacji firmy, nowych uregulowań prawnych, możliwości współpracy z firmami i instytucjami, również w zakresie transferu technologii,
• korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych przedsiębiorców,
• integracja z innymi przedsiębiorcami sprzyjająca nawiązaniu kontaktów biznesowych ,
• dostęp do forum dyskusyjnego,
• dodatkowa promocja zakresu prowadzonej działalności,
• wpływ na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego poprzez aktywność związku w konsultowaniu strategii i programów operacyjnych,
• prezentacja potrzeb i barier przedsiębiorców w ramach dialogu społecznego,
• współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami technicznymi i zawodowymi, jednostkami samorządu terytorialnego,
• wpływ na projekty zmian legislacyjnych,
• możliwość interwencji u władz samorządowych lub rządowych w sprawach oczywistej krzywdy dla pracodawców,
• polubowne rozwiązywanie konfliktów gospodarczych z udziałem związku,
• budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez prestiż przynależności do doświadczonej organizacji pracodawców o szerokich relacjach w regionalnym środowisku gospodarczym,
• dostęp do rabatów na usługi związku.

Członkiem zwyczajnym Pracodawców Pomorza i Kujaw  może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a która prowadzi działalność gospodarczą, mając swoją siedzibę i/lub oddział na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Przedsiębiorców zainteresowanych przynależnością do Pracodawców Pomorza i Kujaw zapraszamy do wypełnienia DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ  i jej złożenia w biurze organizacji (Bydgoszcz, ul. Gdańska 141/3/6).

Zapraszamy do współpracy!
Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców

Oferta członkostwa
Procedura przystąpienia do organizacji

Zasady naliczania składek członkowskich

Grupy tematyczne w PRacodawcach Pomorza i Kujaw

Szczegółowych informacji o procedurze przystąpienia do Pracodawców Pomorza i Kujaw  udzielają pracownicy biura - +48 52 524 09 20, biuro@pracodawcy.info.pl .

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia