Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach tzw. rozeznania rynku

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców kieruje zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych, które realizowane jest w ramach tzw. rozeznania rynku.

Niniejsze zapytanie nie jest  zapytaniem w ramach tzw. zasady konkurencyjności, ani ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014r.  Prawo zamówień publicznych.

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców  prosi o skierowanie oferty wraz z podpisem osoby odpowiadającej na ofertę (wraz z podaniem danych kontaktowych) do dnia 21.09.2016r. do godz. 16:00 osobiście lub pocztą na adres: ‘’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców, Biuro Mennica 6, 85-122 Bydgoszcz lub w formie elektronicznej na adres biuro@pracodawcy.info.pl. 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia