Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia na usługę cateringu z dnia 13.09.2016r.

Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia realizowane jest w ramach tzw. rozeznania rynku.  Niniejsze zapytanie nie jest  zapytaniem w ramach tzw. zasady konkurencyjności, ani ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014r.  Prawo zamówień publicznych.

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców jest Partnerem Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”(zwanego dalej Projektem),planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020). W ramach Projektu planuje zlecić usługę cateringu (CPV, 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, CPV 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, CPV 55312000-0 Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie) związaną z organizacją spotkań informacyjnych w następujących powiatach: m. Bydgoszcz, bydgoski, sępoleński, tucholski, świecki, nakielski, żniński, mogileński i inowrocławski. Zamawiający zakłada realizację planowanego zamówienia w całości lub w częściach – w oparciu o podział terytorialny.

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców  prosi o skierowanie podpisanego dokumentu określającego szacowaną wartość zamówienia w terminie do dnia 19.09.2016r. do godz. 16:00 osobiście lub pocztą na adres: ‘’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców, Biuro Mennica 6, 85-122 Bydgoszcz lub w formie elektronicznej na adres biuro@pracodawcy.info.pl.

Szczegóły szacowania wartości zamówienia na usługę cateringu

Formularz szacowanej wartości zamówienia na usługę cateringu

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia