Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z informacją o wyborze wykonawcy

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców stosując zasadę konkurencyjności serdecznie zaprasza do złożenia oferty na usługę sprzątania biura o powierzchni 144,3 m2 przy ulicy Gdańskiej 141/3 w  Bydgoszczy (kod pocztowy 85-022). Okres realizacji usługi sprzątania 01.08.2016r.-30.06.2018 r. Cena usługi powinna obejmować  środki czystości, urządzenia i materiały niezbędne do realizacji  usługi sprzątania.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączeniu.

Ofertę należy dostarczać w terminie do dnia 21.07.2016r. do godz. 16.00 osobiście lub pocztą na adres: ‘’Pracodawcy Pomorza i Kujaw’’ Związek Pracodawców, Biuro Mennica 6, 85-122 Bydgoszcz lub w formie elektronicznej na adres biuro@pracodawcy.info.pl. Decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego.

 

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe

Informacja na temat wyboru wykonawcy

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia