Zmiana formularza informacji przedstawianych przy udzielaniu pomocy de minimis

Informuję, iż weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zmieniająca wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

W związku z powyższym zmienia się zał. nr 3 do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Strategie innowacji".

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia