Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw 2014

W piątek, 6 czerwca w Muzeum Wodociągów odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców. Wśród gości spotkania byli m.in. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Prezydent  Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krzysztof Sikora oraz inni przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, instytucji otoczenia biznesu a także przedsiębiorcy.

W trakcie spotkania podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem a Bydgoską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy. Dokonali tego uroczyście Przewodniczący Rady Andrzej Myśliwiec oraz Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw Mirosław Ślachciak.

Po zaprezentowaniu sprawozdań Zarządu oraz Dyrektora Biura na temat działalności Związku w roku 2013, licznie zebrani wysłuchali także sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Etyki. Następnie zaprezentowano Plan Działania i Budżetu Związku w bieżącym roku. Istotnym elementem obrad była także prezentacja zmian Kodeksu Honorowego Pracodawcy, Regulaminu Komisji Etyki oraz Regulaminu Stałego Sądu Polubownego. Wiceprezes Zarządu Waldemar Książczak przedstawił również założenia do „Strategii rozwoju Pracodawców Pomorza i Kujaw do 2020 roku”.

Prezes Żeglugi Bydgoskiej Edward Ossowski zaproponował, aby Pracodawcy Pomorza i Kujaw włączyli się w działania wspierające rozwój Bydgoskiego Węzła Wodnego. Zgromadzenie Ogólne upoważniło Zarząd do podejmowania działań wspierających inicjatywy środowiska gospodarczego i administracji samorządowej, związanych z wykorzystaniem potencjału dolnej Wisły dla rozwoju gospodarczego Regionu.

Dziękujemy wszystkim za obecność i udział w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw 2014.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów spotkania Spółdzielczej Grupy Bankowej SA oraz firmy Macrologic SA.

Zarząd Pracodawców Pomorza i Kujaw

Galeria

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia