Zaproszenie na międzynarodowe sympozium UTP - 10-11.12.2018 r.

W imieniu naszego partnera Uniwersytetu-Technologiczno Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  zapraszamy na Międzynarodowe Sympozjum pt.: "Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski. From innovative high-tech to patents and business incubators", które odbędzie się 10-11.12.2018r. w Regionalnym Centrum Innowacyjności UTP w Bydgoszczy - sala Senatu C8. (Al. prof. Kaliskiego 7).

W pierwszym dniu  - 10.12.2018 r. - tematyka sympozjum będzie dotyczyć roli pierwiastka, który,  odkrył na początku XIX wieku Śniadecki (ruten - vestium wg Śniadeckiego), a który używany jest w ultranowoczesnej technologii krystalicznych materiałów optoelektronicznych jako istotna domieszka kryształu. Powiązanie pomiędzy dokonaniami patrona uczelni, Jędrzeja, a dokonaniami Jana Czochralskiego są takie, że światłoczułe domieszki na bazie rutenu, którym zajmował się Śniadecki, są używane w kryształach uzyskiwanych metodą Czochralskiego (ok. 80 procent światowej produkcji) do otrzymywania, np. komórek fotowoltaicznych, tzn. jednostek budulcowych paneli fotowoltaicznych.

Podczas drugiego dnia seminarium- 11.12.2018 r. - odbędzie się wystawa posterów prezentujących granty przedwdrożeniowe z projektu pn. Inkubator Innowacyjności+. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizowały ten projekt o wartości 3,8 mln zł przez ostatnie dwa lata. Drugi dzień seminarium będzie podsumowaniem ich działań i podsumowaniem Projektu Inkubator Innowacyjności+.

Sympozjum pozwoli zwieńczyć obchodzoną przez cały rok 250 rocznicę urodzin współpatrona uczelni UTP - Profesora Jędrzeja Śniadeckiego. Spotkanie jest skierowane nie tylko do społeczności akademickiej (studentów, doktorantów i naukowców) z kraju i zagranicy, lecz również do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w celu promowania postaw proinnowacyjnych i interkulturowych.

Całe wydarzenie jest wsparte przez Bank Pekao i objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sympozjum zorganizowano w ramach idei: JĘDRZEJ ŚNIADECKI i JAN CZOCHRALSKI – WIELCY SYNOWIE REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO. BADANIA STOSOWANE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Więcej informacji na http://ctt.utp.edu.pl/podsumowanie-projektu-inkubator-innowacyjnosci/

Zaproszenie

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia