Zaproszenie do udziału w konkursie LIDERZY INNOWACJI POMORZA I KUJAW

W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszamy przedsiębiorców i naukowców do składania propozycji innowacyjnych produktów, usług i technologii w XI edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. Oceniane są projekty nie starsze niż 2 pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia do konkursu.
IDEA KONKURSU
a) promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach;
b) wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi;
c)   promocja inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego;
d)   promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu sprzyjającego innowacjom.
NAGRODY W KONKURSIE
Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw” oraz inne nagrody ufundowane przez organizatorów i mecenasów konkursu.
Uczestnikom konkursu i projektodawcom szczególnie wyróżniającym się w skali regionu, może zostać przyznany również certyfikat “Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie”.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
- udział w konkursie wziąć mogą Uczestnicy, mający swą siedzibę/filię/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- dopuszcza się udział filii lub oddziału, jeżeli wynika to z dokumentów rejestrowych;
- uczestnik może zgłosić do konkursu projekt nie obciążony prawami osób trzecich;
- uczestnik nie może zgłaszać ponownie do konkursu projektu nagrodzonego lub wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu LIPiK;
- zgłoszony projekt musi być wdrożony w firmie, tj. spełniać wymóg minimum IX lub w przypadku jednostki naukowej/zespołu badawczego IV Poziomu Gotowości Technologii, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2011 Nr 18 poz. 91 z późn. zm.).
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 października 2019 roku.
Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych: https://liderzy.tarr.org.pl/zgloszenia/
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku, podczas Uroczystej Gali w ramach Regionalnego Forum Innowacji.
Pozostałe informacje znajdą Państwo na oficjalnej stronie konkursu: https://liderzy.tarr.org.pl/
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem ośrodka sieci Enterprise Europe Network: tel. 56 / 699 54 81; e-mail: liderzy@tarr.org.pl.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab