XVII edycja konkursu: URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY

Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem organizowanym wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów. Głównymi celami konkursu są: tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju, wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.
Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest wyróżnieniem od przedsiębiorców dla urzędów skarbowych i ich pracowników. Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” wyłania najlepiej funkcjonujące, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe.

Wypełnione ankiety w terminie do 20.05.2019 roku należy przesyłać do siedziby Loży Bydgoskiej BCC:
Western Hotel i Restauracja
Szosa Gdańska 46, Niwy
86-031 Osielsko lub mailem: andrzej.matusewicz@bcc.org.pl

Konkurs w Business Centre Club koordynuje:
Krzysztof Ostrowski
tel. 0-22 58-26-112 i/lub 0-22 58 26 114, e-mail: krzysztof.ostrowski@bcc.org.pl

ANKIETA XVII_2019
PISMO PREZESA 2019
REGULAMIN 2019
HARMONOGRAM 2019
ARCHIWUM

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab