WAŻNE WYTYCZNE: 4 etap odmrożenia gospodarki

Wprowadzony został czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

 

Od dnia 6 czerwca 2020 r. na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, umożliwiono przedsiębiorcom prowadzenie działalności:

 

1. związanej między innymi z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania biznesowe, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
2. twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
3. związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych;
4. usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej- baseny, siłownie, kluby fitness.

Rozporządzenie dopuszcza również wznowienie działalności uzdrowiskowej z dniem 15.06.2020 roku.

Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z poszczególnymi ministerstwami opracował szczegółowe wytyczne i zalecenia do prowadzenia poszczególnych działalności. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią:

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-...

Targi:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi

Pozostałe szczegółowe wytyczne i zalecenia:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszcze...

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000964/O/D2020096...

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia