„Włącz Czystą Energię dla Polski” - nowa inicjatywa Pracodawców RP

„Włącz Czystą Energię dla Polski” to nowa inicjatywa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej skierowana do przedsiębiorców, ośrodków naukowych i osób prywatnych.

 

 

 

 

 

 

Jej celem jest promowanie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), współpraca, dzielenie się dobrymi praktykami, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim promocja rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, z korzyścią dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Wierzymy, że każdy z nas, niezależnie od reprezentowanej branży, ma wpływ na efektywność w wykorzystywaniu energii w różnych obszarach, czy to na poziomie produkcji, logistyki czy po prostu w codziennym prowadzeniu biura. Jesteśmy przekonani, że wzrost efektywności energetycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko, jest możliwy.

Uczestnictwo w koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” nie wiąże się z żadnymi opłatami czy formalnymi zobowiązaniami, a wyłącznie z akceptacją Deklaracji Czystej Energii, z którą mogą się Państwo zapoznać tutaj. Sygnatariusze Deklaracji mogą o tym fakcie poinformować swoich interesariuszy, tym samym dając im jasny sygnał, że opowiadają się za rozwiązaniami przybliżającymi Polskę do ideału Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Pierwszym sygnatariuszem Deklaracji jest firma energetyczna Fortum.

Wszystkie pytania i pomysły oraz informację na temat chęci dołączenia do tej inicjatywy prosimy kierować na adres: czystaenergia@pracodawcy.pl

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia