Voucher badawczy - rusza konkurs nr 1

Pracodawcy Pomorza i Kujaw informują o rozpoczęciu naboru wniosków indywidualnych o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w konkursie nr 1. Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 3 miliony złotych.

W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia :

- Voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową,
- Voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy z jednostką naukową.

Maksymalna wielkość wsparcia:

- w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową wynosi 40000 złotych (intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych),
- w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową wynosi 80000 złotych (intensywność wsparcia do 80% kosztów kwalifikowanych).

Nabór będzie prowadzony za pomocą Generatora Wniosków o udzielenie wsparcia udostępnionego na stronie internetowej projektu www.voucherbadawczy.pl od dnia 07 stycznia 2014 roku do dnia 20 stycznia 2014 roku przez całą dobę. Miejscem składania wniosków o udzielenie wsparcia jest siedziba Biura Projektu przy ul. Gdańskiej 141/3 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-022.

Pełna wersja komunikatu:
http://www.voucherbadawczy.pl/File/Blog/file/Voucher/Dokumenty/ogloszenie_o_konkursie_vb_nr_1.pdf

WAŻNE: W najbliższych dniach ogłoszony będzie również konkurs na udzielenie wsparcia w ramach vouchera badawczego kooperacyjnego. Wysokość wsparcia do 400 000 zł, intensywność do 90%. Warunkiem jest realizacja vb w oparciu o wniosek złożony wspólnie przez minimum 3 niezależnych przedsiębiorców. Voucher kooperacyjny powinien być realizowany przez przedsiębiorstwa działające wspólnie w ramach klastra lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego lub zmierzające do utworzenia struktury klastrowej lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego.

Wszystkie informacje w serwisie http://www.voucherbadawczy.pl/ lub w biurze projektu pod nr telefonu: (52) 346 84 81. E-mail: vb@pracodawcy.info.pl.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia