Voucher badawczy - konkurs nr 4

Pracodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 4. Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu usług w zakresie:
- badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615),
- badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.
W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia:
Voucher badawczy kooperacyjny.
Maksymalna wielkość wsparcia:
- w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego wynosi 400 000 złotych.
Intensywność wsparcia może wynosić w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego do 90% kosztów kwalifikowanych.  Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 1 333 631,46 złotych. Nabór będzie prowadzony za pomocą Generatora Wniosków o udzielenie wsparcia udostępnionego na stronie internetowej Projektu www.voucherbadawczy.pl od dnia 16 września 2014 roku do dnia 29 września 2014 roku przez całą dobę (szczegóły złożenia wniosku w Regulaminie).
Ogłoszenie dostępne tutaj.
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

UWAGA!

Jako realizator projektu, Pracodawcy Pomorza i Kujaw serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców dotyczącym Konkursu nr 4. Spotkanie odbędzie się w dniu 10.09.2014r. w Biurze Projektu, ul. Gdańska 141/3, Bydgoszcz. Początek o godzinie 10 00. Formularz zgłoszenia na spotkanie dostępny tutaj. Wypełniony i zeskanowany formularz prosimy odesłać na adres e-mail: vb@pracodawcy.info.pl.

 

Dodatkowa informacja o sposobie wypełniania wniosku kooperacyjnego.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia