Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Zarząd Business Centre Club rozpoczyna XII edycję konkursu na „URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY” i serdecznie zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych. Porozumienie w sprawie organizacji konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” zostało podpisane w 2002 r. Sygnatariuszami porozumienia są Ministerstwo Finansów (MF) i Business Centre Club (BCC).

Cel konkursu

Celem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, tak aby miały one wymiar współpracy, a nie walki. Jest to bardzo ważne zarówno dla środowiska gospodarczego, jak i administracji skarbowej. Jedną z najważniejszych grup podatników są przedsiębiorcy. To oni, organizując działalność gospodarczą, przyczyniają się do zasilania budżetu państwa: bezpośrednio z podatków wnoszonych przez firmę i pośrednio z podatków płaconych przez pracowników tam zatrudnionych. Zobowiązaniem przedsiębiorców jest rzetelne wywiązywanie się z obowiązku podatkowego, natomiast zadaniem administracji skarbowej powinna być sprawna obsługa przedsiębiorcy, ingerująca w sposób możliwie najmniej dotkliwy w jego działalność gospodarczą.

Kontakt

Organizatorzy proszą o wypełnienie ankiety oceniającej Państwa Urząd Skarbowy, podpisanie jej i przesłanie do Kanclerza Loży Regionalnej BCC, Andrzeja Matusewicza, w terminie do 26.05.2014 roku: andrzej.matusewicz@bcc.pl.
Konkurs w Business Centre Club koordynuje pan Krzysztof Ostrowski, tel. 0-22 58-26-112 i/lub 0-22 58 26 114, e-mail: krzysztof.ostrowski@bcc.org.pl

Wszystkie informacje związane z konkursem na„Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” znajdą Państwo na stronach internetowych Business Centre Club pod adresem:
http://www.bcc.org.pl/Urzad-Skarbowy-Przyjazny-Przedsiebiorcy.1129.0.html

W załączeniu ankieta, pismo informacyjne,  regulamin i harmonogram konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia