TARR ogłosiła nabór wniosków do Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

Informujemy, że Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług rozwojowych (szkoleniowych i/lub doradczych) w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:
- status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
- siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- diagnozę potrzeb rozwojowych.

Wsparcie na usługi rozwojowe dotyczy pracowników/przedsiębiorców bez względu na ich wykształcenie czy wiek. Maksymalna wartość dofinansowania przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:

a)     mikroprzedsiębiorstwa - 10 000, 00 zł;
b)     małe przedsiębiorstwa -  30 000, 00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;
c)     średnie przedsiębiorstwa - 70 000, 00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł.

przy czym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

Okres realizacji umowy wsparcia do 3 miesięcy.

Dostępna alokacja wynosi 1 800 000,00 zł. Wnioski o udzielenie wsparcia są przyjmowane w generatorze wniosków do dnia wyczerpania 120% przyznanej na dany kwartał alokacji.
Przyjmowanie wniosków do aktualnego naboru RFS rozpocznie się 15 czerwca 2020.
Szczegółowe informacje o zasadach naboru oraz dokumentacja są dostępne tutaj:

https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/aktualnosc-75-ogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_19_06.html

Dofinansowanie jest możliwe na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, której to administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Przypominamy, że Pracodawcy Pomorza i Kujaw są akredytowanym podmiotem zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych. Zapytania w sprawie ofert szkoleniowych oraz zlecenia usług w BUR można kierować na adres szkolenia@pracodawcy.info.pl. W sprawie usług doradczych prosimy o kontakt pod adresem pk@pracodawcy.info.pl

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia