Szkolenie – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 2010 roku wprowadziła możliwość tworzenia zamiejscowych jednostek Biur Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ponadto od 2013 roku, na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a Państwową Inspekcją Pracy – prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach, będą sprawdzać także inspektorzy PIP (to blisko 90.000 kontroli rocznie). W związku z tym znacznie zwiększy się liczba kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Z każdym rokiem odnotowuje się wzrost ilości wydanych decyzji administracyjnych jak również wzrost ilości skarg składanych do GIODO na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych.
Każdy podmiot gospodarczy ma do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych (pracowników, kontrahentów czy klientów). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby jednego pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, np. powierzone Biurom Rachunkowym dane rozliczeniowe Klientów, musi dysponować odpowiednią dokumentacją spełniającą wymogi rozporządzenia do art. 39a, ustawy o ochronie danych osobowych, a jej brak może łączyć się z karami od 10.000 do 50.000 zł za każde uchybienie w związku z niewykonaniem decyzji. Na każdym etapie swojej działalności muszą Państwo liczyć się z możliwością kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych przez upoważnionych inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Należy zauważyć, że niezastosowanie się do przepisów ustawy w wielu przypadkach może oznaczać popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności (art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych). Odrębną kwestią pozostaje groźba wymierzenia grzywny w wysokości do nawet 50.000 zł za niezastosowanie się do decyzji administracyjnej GIODO. Wykrycie przez wyżej wymienione organy nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych, może skutkować nie tylko wydaniem decyzji nakazującej zaprzestania przetwarzania danych osobowych – co w praktyce oznacza brak możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności przez firmę, ale także koniecznością skierowania przez inspektorów GIODO zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa polegającego na np. przetwarzaniu danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, lub poza trybem przewidzianym w ustawie, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. W sytuacji gdy pracodawca powierza dane osobowe swoich pracowników w celu prowadzenia rozliczeń biuru rachunkowemu, to nadal pozostaje on administratorem powierzonych danych osobowych. Oznacza to, że zarówno każdy przedsiębiorca będący pracodawcą, jak i obsługujące go biuro rachunkowe muszą posiadać wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych dokumentację przetwarzania danych osobowym (Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym w którym przetwarzane są dane osobowe, wraz z innymi koniecznymi załącznikami o których mowa w rozporządzeniu do art. 39a ustawy) oraz stosować określone w dokumentacji środki bezpieczeństwa.

Ponadto przetwarzanie danych osobowych bez zachowania obowiązków wynikających z ustawy może skutkować odpowiedzialnością:

·         Karną-skutkującą karą pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności lub co równie bardzo dotkliwe - grzywną, której wysokość może sięgać nawet wielu tysięcy złotych

·         administracyjną,

·         odszkodowawczą,

·         dyscyplinarną- dla pracownika naruszenie przepisów ustawy, poza odpowiedzialnością karną, może oznaczać także odpowiedzialność dyscyplinarną w tym rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w wyniku postępowania dyscyplinarnego wszczętego na żądanie inspektora GIODO.  

Mając to na uwadze, zachęcamy do udziału w szkoleniu, które umożliwi zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków, jakie należy wykonać w celu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
Termin szkolenia: 12.09.2014 r., godz. 10.00-15.00.
Miejsce szkolenia: Pracodawcy Pomorza i Kujaw  Związek Pracodawców,  Bydgoszcz, ul. Mennica 6. Koszt szkolenia na 1 uczestnika: 

·      Dla firm członkowskich: 280zł + VAT

·      Dla pozostałych firm: 350zł + VAT

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener: Bartosz Sadowski – trener, audytor, radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. W latach 1999-2001 inspektor w Departamencie Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przeprowadził w tym okresie około stu kompleksowych kontroli przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach z wielu branż. Uczestnik konferencji organizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor artykułów poświęconych ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej opublikowanych m. in. na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, „Gazety Samorządu i Administracji” oraz Serwisu Prawno - Pracowniczego. Przeprowadził kilkaset szkoleń i warsztatów w przedsiębiorstwach z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. 

W załączeniu przesyłam ofertę szkolenia, program oraz formularz zgłoszeniowy.

Celem zgłoszenia na szkolenie proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na numer 52 58 59 161 lub skanu dokumentu mailem na adres: filarecka@pracodawcy.info.pl lub ostrowka@pracodawcy.info.pl do dnia 05.09.2014r.

ILOŚC MIEJSC OGRANICZONA!
Z poważaniem,

Dorota Filarecka-Stanek

Koordynator ds. Szkolenia
Pracodawcy Pomorza i Kujaw

ul. Mennica 6

85-112 Bydgoszcz

tel.   52/ 58 59 164

kom. 661 528 001

fax   52/ 58 59 161  

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia