Staraj się o fundusze szkoleniowe

Pracodawcy Pomorza i Kujaw informują o rozpoczętym naborze do udziału w projekcie „Fundusze szkoleniowe w MŚP”. O otrzymanie bezzwrotnego wsparcia mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MMŚP) posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w Rozdziale 6 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia.

Realizacja Projektu podzielona jest na 2 etapy: 

I. Działania doradczo-szkoleniowe:

Wsparcie polegające na przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych oraz opracowaniu planów szkoleniowych i regulaminów funduszy szkoleniowych dla 20 MMŚP.

II. Dokapitalizowanie Funduszy Szkoleniowych w MMŚP na realizację  planów szkoleniowych:

Firmy, które zakończą I etap realizacji projektu mogą ubiegać się  o dokapitalizowanie Funduszu Szkoleniowego na warunkach określonych w Rozdz. 10 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia.

Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia, wzór formularza zgłoszeniowego, wniosek, wzór umowy, kryteria oceny wniosku są zamieszczone na stronie internetowej oraz dostępne w Biurze Projektu: 85-112 Bydgoszcz, ul. Mennica 6, tel. 52 58 59 165, 52 58 59 164 e-mail: filarecka@pracodawcy.info.pl, ostrowka@pracodawcy.info.pl.

Ogłoszenie o naborze (pdf)

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia