Seminarium „Środki finansowe z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorców” 28.02.2018r.

Dzisiaj odbyło się bezpłatne seminarium zorganizowane we współpracy Pracodawców Pomorza i Kujaw wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. Tematem były możliwości pozyskania dotacji i pożyczek na rozwój w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Podczas spotkania omówiono:

- zasady pozyskania dotacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w tym na badania przemysłowe i prace rozwojowe, infrastrukturę B+R, inwestycje technologiczne,

- zasady pozyskania dotacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym na realizację procesów badawczo-rozwojowych, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, inwestycje pozwalające wdrożyć innowacje, realizacje przedsięwzięć badawczych w udziałem voucherów,

- preferencyjne pożyczki dla MŚP finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oferowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

PPiK

Poniżej udostępniamy materiały do pobrania:

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - DOTACJE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO POMORSKIEGO - DOTACJE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO POMORSKIEGO - PREFERENCYJNE POŻYCZKI  

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia