Seminarium: ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW - 10.04.2019r.

Dzisiaj odbyło się bezpłatne seminarium zorganizowane przez Pracodawców Pomorza i Kujaw we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Tematem spotkania były: “ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW”.

 

 

 

Podczas seminarium omówiono:
1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 –2020:
- dotacje na działalność badawczo-rozwojową (Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – “szybka ścieżka”, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje MŚP),
- dotacje na projektowanie produktów (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców),
- dotacje na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów (Poddziałanie 3.2.1 badania na rynek).
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 -2020:
- granty na rozwój eksportu (Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw),
- granty na działalność badawczo-rozwojową (Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy),
- granty na szkolenia i doradztwo (Regionalny Fundusz Szkoleniowy),
- preferencyjne pożyczki obrotowe i inwestycyjne dla MŚP (oferta Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego).

Materiały do pobrania:
WSPARCIE DLA INNOWACJI W FIRMACH
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020
UNIJNA POŻYCZKA DLA TWOJEJ FIRMY

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab