Realizujemy bezpłatne usługi informacyjne nt. Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

„Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID -19” to projekt grantowy wspierający przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, przez ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.  Przeciwdziała negatywnym skutkom takim jak: wzrost bezrobocia, obniżenie jakości życia, spadek konkurencyjności. Ma przyczynić się do wzrostu/utrzymania zatrudnienia oraz promocji gospodarczej regionu.

Projekt "Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego" realizowany jest w partnerstwie:

 Lider Projektu  

Partner Projektu 

 Wsparcie w formie grantów będzie udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 (ich spadek dochodów był najwyższy). Łącznie na wsparcie przedsiębiorców w regionie planowane jest przeznaczenie 57 681 868,00 zł. W rezultacie działań projektowych planuje się objąć wsparciem 2080 przedsiębiorców.

Projekt jest współfinansowany w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Działania informacyjne o zasadach udziału w projekcie "Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego" wspiera konsorcjum instytucji otoczenia biznesu - Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu - w których przedsiębiorcy mogą zrealizować bezpłatnie konsultacje. Zachęcamy do kierowania pytań:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców w Bydgoszczy
tel.: 52 524 09 20 w.26
e-mail: pk@pracodawcy.info.pl 

Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu 
tel.: 56 658 62 90 
e-mail: konsultacje@iph.torun.pl

PPIK

Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00 (z zastrzeżeniem wcześniejszego zakończenia naboru po wyczerpaniu 120% alokacji).

Nabór przewiduje wsparcie w ramach dwóch schematów:

  • Schemat 1: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19.
  • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze wniosków, a także ze szczegółowymi informacjami, wzorami dokumentów oraz kryteriami wyboru projektów, dostępnymi w Regulaminie naboru. Regulamin, wraz z pełną dokumentacją jest dostępny na stronie projektu.

O PROJEKCIE

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia