Przywództwo w doświadczonej firmie. Relacja z Rozmów o biznesie– 17.01.2017r.

Podczas pierwszych Rozmów o biznesie w 2017 roku Pracodawcy Pomorza i Kujaw dyskutowali o przywództwie w firmie. Swoimi doświadczeniami w zarządzaniu wielopokoleniowym zespołem ludzi w oparciu o przywództwo podzieliły się Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.
Spółka w tym roku obchodzi jubileusz 165 –lecia działalności. To duży bagaż doświadczeń, które dzisiaj wykorzystywane są w realizacji systemów informacji pasażerskiej. Firm zajmuje się też dostarczaniem rozwiązań dla poboru opłat. Stara się rozszerzyć działalność o segment rynku niezwiązany z branżą kolejową, choć rynek ten jest dla spółki kluczowy. W związku z tym Kolejowe Zakłady Łączności uzyskały właśnie międzynarodowy certyfikat IRIS. Stabilny rozwój spółki opiera się o optymalne wykorzystanie potencjału wielopokoleniowej kadry z wykorzystaniem modelu przywództwa.


Przywództwo oznacza dążenie do realizacji wspólnych celów dla obu stron tej relacji – przywódcy i kadry firmy. Nie skupia się na narzucaniu własnych rozwiązań, jak w przypadku władzy. Ma obszary wspólne z zarządzaniem, jest jednak czymś więcej, bo dostarcza inspiracji
i wyznacza kierunek działania kadry. Przywództwo wyzwala też w ludziach energię niezbędną dla rozwoju firmy.
Zdarza się, że menedżer posiada jednocześnie kompetencje przywódcze lub co najmniej potencjał przywódczy i jest w stanie efektywnie kierować pracownikami. Prowadzi ich przez określone ścieżki, które trzeba przejść dla realizacji strategii rozwoju. Przywódca w odróżnieniu od menedżera nie planuje, ale wskazuje kierunek, wizję. Jego zadaniem jest motywowanie do wydajności oraz kreatywnej pracy. Przywódca skłania innych, by chcieli coś zrobić. Pełni zatem funkcję inspirującą oraz angażującą. Jego zadaniem jest przewodzenie, do menedżera należy natomiast planowanie oraz tworzenie całego otoczenia niezbędnego do osiągnięcia wyznaczonych w firmie celów (budżet, zasoby, narzędzia).


Model przywództwa w Kolejowych Zakładach Łączności sp. z o.o. wdraża prezes zarządu Martin Daliga. Nie jest to proces łatwy w firmie o dużym doświadczeniu, łączącej potencjał różnych pokoleń. Utarte schematy i ludzka mentalność ograniczają dynamikę wprowadzania zmian. Nie oznacza to jednak, że wprowadzenie nowego modelu zarządzania jest niemożliwe. W Kolejowych Zakładach Łączności, dzięki innemu podejściu do relacji pracownikami, udało się w ciągu jednego roku znacząco zwiększyć obrót firmy. Zwiększyła się wydajność i zaangażowanie kadry. Prezes Martin Daliga podkreślił, iż w Kolejowych Zakładach Łączności „uczymy ludzi odpowiedzialności za własne działania i rezultaty”. Oczywiście zmiana ludzkiej mentalności jest trudna. Do każdego można znaleźć jednak klucz. Niezależnie od reprezentowanego pokolenia, każdy jest cenny dla rozwoju firmy. Wnosi swoje doświadczenie, umiejętności, jak i świeże spojrzenie na prowadzone działania. Ludzi trzeba jednak motywować do działania i wspierać, aby realizowały naszą wizję.


W realizacji strategii rozwoju jako najcenniejszy zasób prezes Martin Daliga postrzega osoby o wysokim doświadczeniu i dużym zaangażowaniu. Nie oznacza to jednak, iż inni pracownicy są nieistotni. Trudniej jest ich jednak zmotywować. Do tego należy mieć na uwadze inne potrzeby i spojrzenie na stanowisko pracy wynikające z reprezentowanego pokolenia. Dlatego pracowników trzeba obserwować, badać rezultaty ich pracy i realizowane procesy, a nade wszystko być blisko ich codziennych działań i problemów!
Przywództwo wpływa pozytywnie na zachowania zespołów pracowniczych. Do tego pomaga wykorzystać różnorodność pokoleniową kadry w firmie na rzecz jej rozwoju. W Kolejowych Zakładach Łączności to podejście przynosi wymierne rezultaty.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia