Program Patent Plus - zgłoś wniosek

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił IV konkurs w ramach Programu Patent Plus. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP - w których zgłaszający zgodnie z deklaracją  ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku. Nabór wniosków rozpoczyna się 6 października 2014 r., a kończy 5 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iv-konkurs/

Zachęcamy do kontaktu w sprawie informacji o konkursie i zasad aplikowania:

Kinga Kujawa

Koordynator ds. doradztwa i informacji

Tel. 52 58-59-155

kujawa@pracodawcy.info.pl

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia