Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych

Pracodawcy Pomorza i Kujaw zapraszają na szkolenie pod powyższym tytułem. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 2010 roku wprowadziła możliwość tworzenia zamiejscowych jednostek Biur Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto od 2013 roku, na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a Państwową Inspekcją Pracy – prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach, będą sprawdzać także inspektorzy PIP (to blisko 90.000 kontroli rocznie). W związku z tym znacznie zwiększy się liczba kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy podmiot gospodarczy ma do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych (pracowników, kontrahentów czy klientów). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby 1 pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, np. powierzone Biurom Rachunkowych dane rozliczeniowe Klientów, musi dysponować odpowiednią dokumentacją spełniającą wymogi rozporządzenia do art. 39a, ustawy o ochronie danych osobowych, a jej brak może łączyć się z karami od 10.000 do 50.000 zł za każde uchybienie w związku z niewykonaniem decyzji.
Na każdym etapie swojej działalności muszą Państwo liczyć się z możliwością kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych przez upoważnionych inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Należy zauważyć, że niezastosowanie się do przepisów ustawy w wielu przypadkach może oznaczać popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności (art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych). Odrębną kwestią pozostaje groźba wymierzenia grzywny w wysokości do nawet 50.000 zł za niezastosowanie się do decyzji administracyjnej GIODO.

Wykrycie przez wyżej wymienione organy nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych, może skutkować nie tylko wydaniem decyzji nakazującej zaprzestania przetwarzania danych osobowych – co w praktyce oznacza brak możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności przez firmę, ale także koniecznością skierowania przez inspektorów GIODO zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa polegającego na np. przetwarzaniu danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, lub poza trybem przewidzianym w ustawie, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2.

W sytuacji gdy pracodawca powierza dane osobowe swoich pracowników w celu prowadzenia rozliczeń biuru rachunkowemu, to nadal pozostaje on administratorem powierzonych danych osobowych.

Oznacza to, że zarówno każdy przedsiębiorca będący pracodawcą, jak i obsługujące go biuro rachunkowe muszą posiadać wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych dokumentację przetwarzania danych osobowym (Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym w którym przetwarzane są dane osobowe, wraz z innymi koniecznymi załącznikami o których mowa w rozporządzeniu do art. 39a ustawy) oraz stosować określone w dokumentacji środki bezpieczeństwa.

Mając to na uwadze, zachęcamy do udziału w szkoleniu, które umożliwi zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków, jakie należy wykonać w celu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Termin szkolenia: 04.04.2014 r., godz. 10.00-15.00
Miejsce szkolenia, siedziba Pracodawców Pomorza i Kujaw Związku Pracodawców, Bydgoszcz, ul. Mennica 6.

Koszt szkolenia na 1 uczestnika: 

·      Dla firm członkowskich Związku: 280zł + VAT

·      Dla pozostałych firm: 350zł + VAT

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener: Bartosz Sadowski – trener, audytor, radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. W latach 1999-2001 inspektor w Departamencie Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przeprowadził w tym okresie około stu kompleksowych kontroli przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach z wielu branż. Uczestnik konferencji organizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor artykułów poświęconych ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej opublikowanych m. in. na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, „Gazety Samorządu i Administracji” oraz Serwisu Prawno - Pracowniczego. Przeprowadził kilkaset szkoleń i warsztatów w przedsiębiorstwach z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.
W załącznikach oferta szkolenia, program oraz formularz zgłoszeniowy.

Celem zgłoszenia na szkolenie proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na numer 52 58 59 161 lub skanu dokumentu mailem na adres: filarecka@pracodawcy.info.pl do dnia 28.03.2014r.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia