Praca w biurze Vouchera Badawczego

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców ogłaszają nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Specjalista/Starszy Specjalista w projekcie Voucher badawczy w wymiarze pełnego etatu (umowa na zastępstwo)

 

 

Do obowiązków Specjalisty / Starszego Specjalisty  należeć będzie:

 

 

  1. Realizacja działań związanych z promocją projektu „Voucher badawczy” w siedzibie biura projektu oraz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  2. Współpraca w tworzeniu procedur realizacji zadań w ramach projektu
  3. Obsługa kancelaryjna prac zespołu ekspertów ds. oceny merytorycznej wniosków
  4. Przeprowadzanie procedur konkursowych w ramach projektu, w tym m.in. weryfikacja formalna wniosków, sporządzanie list rankingowych, ogłaszanie wyników konkursu
  5. Przygotowywanie umów o udzielenie dotacji w formie „Vouchera badawczego”, zawieranie tych umów i monitorowanie ich wykonania
  6. Przygotowywanie zestawień i raportów związanych z realizacją projektu
  7. Archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu

Tytuł projektu: „Voucher badawczy"  

SZCZEGÓŁY OFERTY

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia