Podsumowaliśmy rok 2016! Zgromadzenie Ogólne Pracodawców Pomorza i Kujaw 26.05.2017 r.

W piątek, 26 maja 2017r., w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, instytucji otoczenia biznesu, a także przedsiębiorcy.

 

Po zaprezentowaniu sprawozdania Zarządu za 2016 rok przez prezesa Mirosława Ślachciaka, licznie zebrani wysłuchali także sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki. Następnie zaprezentowano plan działania i budżet związku w bieżącym roku.

 

Czlonkowie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Zarządowi Pracodawców Pomorza i Kujaw za działalność w 2016 roku. Ustalili też zmianę sposobu naliczania składek członkowskich.

 

Dziękujemy wszystkim za obecność i udział w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw 2017.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów spotkania Portu Lotniczego Bydgoszcz oraz firmy Serwis Personel.

 

Zarząd Pracodawców Pomorza i Kujaw

 

 

Galeria zdjęć

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab