Podsumowaliśmy 2018 rok! Zgromadzenie Ogólne Pracodawców Pomorza i Kujaw 13.06.2019 r.

PPIK

Za nami Zgromadzenie Ogólne Członków „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, nauki, instytucji otoczenia biznesu, a przede wszystkim przedsiębiorcy zrzeszani w organizacji. Członkowie wysłuchali sprawozdania z działalności w 2018 r., sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego gospodarki finansowej Związku za 2018 r. oraz sprawozdania Komisji Etyki za 2018 r. Udzielono absolutorium dla Zarządu za 2018 r. Przedstawiono program działania na lata 2019-2020 i budżet Związku na 2019 r.
Podjęto uchwałę nr 10 w sprawie powołania członków Zarządu Związku na kadencję 2019 – 2023:
1. Łukasz Gliński - Członek Zarządu
2. Waldemar Kępski - Wiceprezes Zarządu
3. Romuald Kosieniak - Wiceprezes Zarządu
4. Waldemar Książczak - Wiceprezes Zarządu
5. Jarosław Ostrowski - Członek Zarządu
6. Małgorzata Pelc - Członek Zarządu
7. Stefan Sadka - Członek Zarządu
8. Mirosław Ślachciak - Prezes Zarządu
9. Piotr Terlecki - Wiceprezes Zarządu
Podjęto uchwałę nr 11 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Związku na kadencję 2019 – 2023:
1. Iwona Frydryszek - Przewodnicząca Komisji
2. Grzegorz Piszczek - Członek Komisji
3. Andrzej Specjał - Członek Komisji
Podjęto uchwałę nr 12 w sprawie powołania członków Komisji Etyki Związku na kadencję 2019 – 2023:
1. Włodzimierz Bartecki - Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Rozwarski - Sekretarz Komisji
3. Marcin Szymański - Członek Komisji

PPIK
Dziękujemy wszystkim za obecność i udział w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw.
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów spotkania: Unum Życie TUiR S.A.

PPIK

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2019

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia