Podsumowaliśmy 2017 rok! Zgromadzenie Ogólne Pracodawców Pomorza i Kujaw 07.06.2018 r.

Za nami coroczne Zgromadzenie Ogólne Członków „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, nauki, instytucji otoczenia biznesu, a przede wszystkim przedsiębiorcy zrzeszani w organizacji. Spotkanie dedykowane zostało sprawozdaniu z działalności w 2017 roku. Członkowie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Zarządowi Pracodawców Pomorza i Kujaw za działalność w 2017 roku. Ustalili też plany na 2018 rok (plan działania i budżet związku). Ważnym punktem spotkania było zaprezentowanie planów dotyczących aktualizacji strategii rozwoju Pracodawców Pomorza i Kujaw. Przedsiębiorcy zrzeszają się, aby otrzymać wsparcie w rozwoju. Zgodnie z ich potrzebami musi rozwijać się oferta i struktura organizacji. Zatem 2018 rok jest dla Pracodawców Pomorza i Kujaw bardzo pracowity. Czas podjąć kluczowe decyzje!

Dziękujemy wszystkim za obecność i udział w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw 2018.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów spotkania: Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Firmy Jaworski Auto Sp. z o.o. prowadzącej Salon Sprzedaży i Serwisu Toyota w Bydgoszczy i we Włocławku.

Logotypy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
GALERIA ZDJĘĆ

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia