Ogłoszony został pierwszy konkurs w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” (poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Konkurs zakłada wsparcie przedsięwzięć polegających na zakupie przez MŚP  prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wydatki kwalifikowalne muszą wynosić nie mniej niż 20 000,00 PLN.

Wydatki kwalifikowalne mogą wynosić nie więcej niż 100 000,00 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter zamknięty. Prowadzony będzie od dnia 04.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową można znaleźć tutaj: OGŁOSZENIE O KONKURSIE FBIW - VB

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia