Ogłoszony został drugi konkurs w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”

 

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp z o.o. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” (wspólfinansowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

 

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

 

W ramach tego projektu grantowego MŚP mogą zgłaszać do dofinansowania przedsięwzięcia polegające  na zakupie prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wydatki kwalifikowalne muszą wynosić nie mniej niż 20 000,00 PLN.
Wydatki kwalifikowalne mogą wynosić nie więcej niż 100 000,00 PLN.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 03.04.2018r. do 23.04.2018 r.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu. Każdy z wniosków musi dotyczyć innego przedsięwzięcia. W aktualnym naborze przewidziano alokację dla przedsięwzięć wpisujących się w zakresy inne niż inteligentne specjalizacje oparte na wartościach wyłonione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Szczegółowe informacje:

http://kpai.pl/fundusz-badan-i-wdrozen-voucher-badawczy/ogloszenie-o-konkursie-vb-ii-nabor/

 

W razie pytań dotyczących zasad naboru zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

* Grażyna Prażuch: e-mail: prazuch@pracodawcy.info.pl, tel. 605 900 626,

* Lech Światły: e-mail: swiatly@pracodawcy.info.pl, tel. 661 528 009,

* Radosław Ostrówka: e-mail: ostrowka@pracodawcy.info.pl, tel. 693 565 690.

 

Możliwe jest również umówienie indywidualnych spotkań informacyjnych w siedzibie Pracodawców Pomorza i Kujaw przy ul. Gdańska 141/3/6 85-022 Bydgoszcz.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia