Nowi członkowie Pracodawców Pomorza i Kujaw

Zarząd Pracodawców Pomorza i Kujaw w dniu 23.05.2018 przyjął kolejnych przedsiębiorców w skład Członków Zwyczajnych. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat działalności Firm prowadzonych przez nowych Członków Związku:

Remeco Spółka z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Remigiusza Rynkiewicza;

Spółka zajmuje się zbieraniem oraz transportem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. W swojej ofercie proponuje także:
- kupno odpadów: folia, makulatura, olej przepracowany i inne odpady kwalifikujące się do recyklingu,
-  skup i handel paletopojemnikami,
-  niszczenie dokumentów z klauzulą tajności,
-  odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
-  recykling styropianu opakowaniowego,
- użyczanie partnerom finansowym wszelkiego rodzaju pojemników na gromadzenie i transport odpadów wszelkiego rodzaju - począwszy od pojemników transportowych (kontenery 36m3) po beczki 200l,
-  skup metali żelaznych i nieżelaznych oraz metali szlachetnych.

www.remeco.pl

 

SEKA S.A. reprezentowana przez Dyrektora Oddziału Bydgoszcz i Toruń Joannę Majewską;

SEKA S.A. prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem oddziałów terenowych w Białymstoku, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi,  Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz kilkunastu przedstawicieli regionalnych w największych miastach Polski.

Główne obszary działania spółki to:
- bezpieczeństwo pracy i ppoż. oraz ochrona środowiska,
- doradztwo w zakresie prawa pracy oraz sprawach personalnych,
- szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, rachunkowości i podatków oraz szkolenia zawodowe,
- doradztwo w zakresie projektów unijnych, przygotowanie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych.

Dowodem świadczenia wysokiej jakości usług jest prowadzenie działalności zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy ISO 9001:2015, co zostało potwierdzone przez audytorów zewnętrznych.

www.seka.pl

 

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia