Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza 2014

„Gazeta Pomorska” zaprasza regionalne firmy do udziału w 7. edycji plebiscytu "Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza 2014. Znak jakości Gazety Pomorskiej". Do zasad redakcja wprowadziła kilka zmian, m.in. rozbudowano kapitułę, która urosła do 40 osób. Plebiscyt to niepowtarzalna okazja, by poddać się ocenie profesjonalnego jury! Pracodawcom Pomorza i Kujaw miło odnotować, że do kapituły nowej kategorii „Nauka i Szkolnictwo” nominowano prezesa Związku Mirosława Ślachciaka. W kategorii "Przemysł" jest wiceprezes organizacji, także Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Terlecki. Zapraszamy firmy, do zgłaszania produktów i usług. Zgłoszenia przyjmuje Adam Janczukowicz (adam. janczukowicz@pomorska.pl, tel. 697 770 275).

Skład kapituły:

 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
1) Dariusz Gwiazda - szef Kuchni City Hotelu w Bydgoszczy
2) Marcin Szukaj - szef Kuchni Restauracji Kuchnia w Bydgoszczy
3) Sebastian Krauzowicz - szef Kuchni Restauracji Copernicus Toruń Hotel w Toruniu
4) Marek Szczygielski - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
5) dr Józef Sadkiewicz - prezes Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy
6) Anna Kaczanowska - dietetyk
7) Roman Ratyński - Wojewódzki Lekarz Weterynarii
8) Mieczysław Babalski - przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN
9) prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański - prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UTP w Bydgoszczy
10)  st. szer. Sławomir Pukniel -  kucharz z  1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy

 USŁUGI BUDOWLANE I DEWELOPERSKIE
1) dr hab. inż. Marek Bieliński, prof. nadzw. UTP - Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką i ZagranicąUTP w Bydgoszczy
2) dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek - kierownik Katedry Budownictwa Drogowego UTP w Bydgoszczy
3) prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki - prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4) Marek Gotowski - prezes Firmy Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.
5) Józef Gramza - prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa
6) Magdalena Popielewska - dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
7) arch. Małgorzata Schmidt - prezes Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Bydgoszczy
8) Zbigniew Sulik - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

USŁUGI MEDYCZNE
1) dr hab. n. med. Barbara Zegarska - wojewódzki Konsultant w dziedzinie dermatologii i wenerologii
2) dr n. med. Piotr Kalmus - wojewódzki Konsultant w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
3) Beata Czerniak - członek Władz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
4) prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski - kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
5) lek. Agnieszka Wiśniewska - laureatka Plebiscytu Medycznego 2012
6) Małgorzata Parda - laureatka Plebiscytu Medycznego 2012

USŁUGI SPA I TURYSTYCZNE
1) Agnieszka Kudanowska - właścicielka Kosmetycznego Instytutu Dr Irena Eris w Bydgoszczy
2) Marcin Habel - naczelnik Wydziału Turystyki, Urząd Marszałkowski
3) Tadeusz Frymark - wiceprezes ds. programowych Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy
4) Jerzy Bitner - przewodnik po województwie kujawsko-pomorskim

NAUKA I SZKOLNICTWO (NOWA KATEGORIA)
1) Czesław Ficner - dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski
2) Piotr Krzyżaniak - dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
3) Andrzej Matusewicz - dyrektor Loży Bydgoskiej
4) Mirosław Ślachciak - prezes Pracodawców Pomorza i Kujaw
5) Janusz Bokser - kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Toruniu
6) Tomasz Zawiszewski - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

PRZEMYSŁ
1) Jarosław Szczupak - prokurent firmy ALSTAL Sp. z o.o. w Inowrocławiu
2) Piotr Terlecki - prezes Za Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3) Andrzej Półgrabski - prezes Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.
4) Ryszard Orłowski - zastępca Dyrektora Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy

WSZYSTKIE KATEGORIE DODATKOWO OCENIĄ
Alicja Polewska - zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Pomorskiej
Rafał Pietrucień - dyrektor Departamentu Planowania Regionalnego, Urząd Marszałkowski
Andrzej Baranowski - dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

(na podst. www.strefabiznesu.pomorska.pl)

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia