Nabór wniosków na kształcenie ustawiczne ze środków rezerwy KFS

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2020 ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

 

 

 

Dla kogo dofinansowanie:
O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Wysokość dofinansowania:
- mikroprzedsiębiorstwa: 100 % kosztów kształcenia ustawicznego,
- pozostali pracodawcy: 80 % kosztów kształcenia ustawicznego.
Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na co dofinansowanie:
Środki z rezerwy KFS przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców w formie kursów mieszczących się w następujących priorytetach ustalonych przez Radę Rynku Pracy w 2020 roku:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017 – 2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nie podlegają dofinansowaniu kursy, które w przeważającej mierze dotyczą tzw. kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych).

Uwaga! Realizacja kursów objętych dofinansowaniem w ramach przyznanych środków z rezerwy KFS musi nastąpić w roku bieżącym.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znajdują się na stronach Powiatowych Urzędów Pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy:
Nabór wniosków: 10.09-16.09.2020
Informacje i dokumentacja: https://bit.ly/2GJPFY8

Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu:
Nabór wniosków: 16.09-18.09.2020
Informacje i dokumentacja: https://bit.ly/32e5S06

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
Nabór wniosków: 21.09-22.09.2020
Informacje i dokumentacja: https://bit.ly/32bcqfE

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią
Nabór wniosków: 02.09-14.09.2020
Informacje i dokumentacja: https://bit.ly/35jwnTK

Zachęcamy do skorzystania.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab