Konkurs "Pracodawca Pomorza i Kujaw 2015"

                Wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz członków naszej organizacji  serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o tytuł ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw 2015”. Celem konkursu jest promocja najlepszych pracodawców, kierujących się zasadami fair play wobec pracowników i partnerów w biznesie, a jednocześnie wprowadzających innowacje.

             Kapitułę konkursu stanowić będą przedstawiciele administracji rządowej oraz regionalnych uczelni i instytucji otoczenia biznesu. Tytuł ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw 2015” przyznany będzie przedsiębiorcom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów  w ocenie Kapituły w następujących kategoriach:

- Mikro i Mały Przedsiębiorca,

- Średni i Duży Przedsiębiorca,

- Innowacyjna Firma.

             O udziale w konkursie decyduje spełnienie warunków regulaminowych oraz czytelne wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, przesłanie podpisanego wydruku i wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (format word i pdf)  do dnia 11 stycznia 2016r.na adres:  ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Laureaci zostaną nagrodzeni statuetkami wykonanymi przez bydgoskiego artystę Michała Kubiaka.

Sponsorami wydarzenia są: Prudential Polska Sp. z o.o. (sponsor główny) oraz Syneo.pl Karol Chęciński

 

REGULAMIN KONKURSU

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Gali Konkursu, która odbędzie się 23.01.2016 r. w Hotelu Bdra o godzinie 20:00.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE GALI  ORAZ BALU

Patronat medialny:

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia