Konkurs na zaplecze badawczo-rozwojowe i prowadzenie prac B+R dla firm z regionu już ogłoszony!

Pracodawcy Pomorza i Kujaw informują,   że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie: od 11 czerwca 2018 do 29 czerwca 2018 roku. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2018 roku.  
Uprawnieni beneficjenci: przedsiębiorcy (także duże przedsiębiorstwa)

Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów:
1. stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
2. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.
Realizacja typu projektu nr 1 wyłącznie z typem projektu nr 2.

Dofinansowaniu będą podlegać tylko te projekty, w których kwota wnioskowanego wsparcia będzie w wysokości co najmniej 200 000 Euro.
Przedsięwzięcia powinny wpisywać w Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Intensywność wsparcia:
- pomoc regionalna - zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj. od 35 – 55% w województwie kujawsko-pomorskim,
- pomoc na prace badawczo-rozwojowe:
a) badania przemysłowe  od 50 - 85%
b) prace rozwojowe  – od 25 - 60%
 
Więcej informacji na stronie:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=227
 
Zapraszamy firmy członkowskie Pracodawców Pomorza i Kujaw do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia firmy, jej organizacji i marketingu oraz finansowania rozwoju (w tym z udziałem dotacji).
 
Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 52 524 09 20 wew.26 lub mailowo pk@pracodawcy.info.pl.
 
Możliwe jest też umówienie indywidualnych spotkań konsultacyjnych w siedzibie Związku przy ul. Gdańska 141/3/6 w Bydgoszczy.
Zapraszamy do kontaktu.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia