Konferencja o polskim eksporcie - zaproszenie

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału konferencji „ Polski eksport: wiodący partnerzy handlowi i nowe wyzwania”. Konferencja odbędzie się 30 września 2014 r., w godz. 09.00 - 16.00 w Hotelu City w Bydgoszczy (ul.3 maja 6, sala B)

ORGANIZATORZY

Organizatorem konferencji „ Polski eksport: wiodący partnerzy handlowi i nowe wyzwania” jest Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

O KONFERENCJI

Konferencja „Polski eksport: wiodący partnerzy handlowi i nowe wyzwania” dedykowana jest przedsiębiorcom z różnych branż prowadzącym działalność eksportową/ importową i/ lub planującym jej podjęcie.

Spotkanie poprowadzi znany ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy Marek Zuber, natomiast wydarzenie swoimi wystąpieniami uświetni Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Dycha, przedstawiciele Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w Danii, Niemczech oraz Rosji, oraz przedstawiciele bilateralnych izb gospodarczych, a także regionalnych przedsiębiorstw- eksporterów.

W pierwszej części konferencji przewidziana jest prezentacja poświęcona tematyce narzędzi wspierania eksportu proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w nowej perspektywie finansowej 2015-2020, a także prezentacja założeń projektu systemowego realizowanego przez COIE na rzecz polskich przedsiębiorców w ramach, Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Druga część konferencji poświęcona będzie natomiast poszczególnym rynkom zagranicznym, tj. rynkowi duńskiemu, niemieckiemu oraz rynkom wschodnim, a także działaniom i dotychczasowym doświadczeniom na tych rynkach w oparciu o case study – prezentacje regionalnych eksporterów.
Udział w konferencji „Polski eksport: wiodący partnerzy handlowi i nowe wyzwania” jest bezpłatny.
Program konferencji „Polski eksport: wiodący partnerzy handlowi i nowe wyzwania” w załączeniu.

ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Ze względu na uwarunkowania organizacyjne prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 26 września 2014 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza, do którego link znajdziecie Państwo tutaj, pod numerem telefonu Stowarzyszenia Integracja i Współpraca w Toruniu tel. (056) 655 58 16, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.draspa@kujawsko-pomorskie.pl
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową/ importową i/ lub planujący jej podjęcie oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i organizacji gospodarczych.  Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników spotkania będzie e-mail odesłany przez organizatora. Konferencja „Polski eksport: wiodący partnerzy handlowi i nowe wyzwania” zostanie sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia