Komunikat w sprawie zmian zasad naboru wniosków do RFS

Informujemy, że od dnia 04.09.2019 roku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego planuje uruchomić kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych) w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego. Zmienione zostaną jednak dotychczas obowiązujące zasady naboru wniosków. Podstawowy zakres planowanych zmian obejmuje:
1. Ograniczenie możliwości udziału w usługach rozwojowych osób z wykształceniem wyższym, poniżej 50 roku życia. Ocenie będą podlegały wnioski:
a) mikroprzedsiębiorców, w których wszystkie zgłoszone osoby przynależą do grup defaworyzowanych tj. będą to pracownicy w wieku 50 lat lub więcej i/lub pracownicy o niskich kwalifikacjach,
b) pozostałych przedsiębiorstw z sektora MŚP, w których minimum 25% uczestników przynależy do grup defaworyzowanych tj. będą to pracownicy w wieku 50 lat lub więcej i/lub pracownicy o niskich kwalifikacjach.
2. Ograniczenie dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej doradczej dla przedsiębiorstwa do wysokości 5000,00 zł w przeliczeniu na jednego oddelegowanego do realizacji usługi uczestnika.
3. Skrócenie okresu realizacji umowy wsparcia do 6 miesięcy, za wyjątkiem wyboru studiów podyplomowych lub w uzasadnionych przypadkach innej formy wsparcia wymagającej dłuższego niż 6 m-cy okresu realizacji.
4. Prowadzenie naboru wniosków w ramach dwóch wydzielonych alokacji:
a) 360 000,00 zł przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców,
b) 1 440 000,00 zł przeznaczone dla pozostałych przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej zamieszczony został plan szkoleń na okres wrzesień-grudzień 2019: https://bit.ly/2KGnojr
Proponowane przez nas szkolenia mogą zostać zakupione ze środków z uzyskanego przez Państwa dofinansowania w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego.
Jesteśmy również gotowi przygotować ofertę dedykowaną grupie pracowników z Państwa firmy, która również może być sfinansowania w ramach pozyskanego dofinansowania.

Zachęcamy do kontaktu!

Dorota Filarecka-Stanek
koordynator ds. szkolenia
+48 661 528 001
szkolenia@pracodawcy.info.pl
filarecka@pracodawcy.info.pl

Lucyna Rybacka
koordynator ds. szkolenia i public relations
+48 887 788 988
szkolenia@pracodawcy.info.pl
rybacka@pracodawcy.info.pl

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia