Komunikat dla Przedsiębiorców!

Uwaga Przedsiębiorcy! Rozpoczął się nabór zgłoszeń do "Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE – edycja 2019". Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE), działające w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przygotowuje kolejne, czwarte już wydanie „Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Made in Kujawsko-Pomorskie – edycja 2019”. Jego głównym celem jest promocja regionalnych firm eksportowych i ich usług/ produktów na zagranicznych rynkach.

INFORMACJA O KATALOGU:
Katalog zostanie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej, w oparciu o przekazane przez Państwa informacje i materiały graficzne. Tak jak poprzednio, zostanie podzielony na rozdziały poświęcone dominującym w województwie kujawsko-pomorskim branżom eksportowym. Opracowanie, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, jest sukcesywnie rozpowszechniane podczas wiodących, międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym, jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze w poszczególnych krajach rezydowania Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH PAIH) oraz polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych. Oprócz tego publikacja jest dystrybuowana podczas międzynarodowych eventów jak targi, giełdy kooperacji, misje handlowe, spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich, w których udział biorą przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w tym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Jest on również rozpowszechniany przez w/w jednostki przy inicjowaniu współpracy zagranicznych przedsiębiorców z polskimi producentami/ usługodawcami w ramach spotkań b2b.
Wszystkie edycje katalogu są na stałe promowane na Portalu Promocji Eksportu, administrowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, na regionalnej podstronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, pod linkiem: https://bit.ly/31gE1ce
KTO MOŻE PROMOWAĆ SIĘ W KATALOGU?
W Katalogu mogą zaprezentować się eksportujące przedsiębiorstwa, których siedziba lub prowadzona działalność (produkcja) znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a oferowane produkty są również wytwarzane na terenie naszego regionu. Za jego pośrednictwem mogą się również promować firmy, które nie eksportują jeszcze swoich produktów/ usług. Zamieszczenie wizytówki firmy w Katalogu jest bezpłatne.
ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KATALOGU:
W przypadku Państwa zainteresowania zaistnieniem w Katalogu, prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej instrukcjami postępowania: „Instrukcją postępowania dla nowych firm” bądź z „Instrukcją postepowania dla dotychczasowych uczestników Katalogu”. Uprzejme prosimy o zastosowanie się do opisanej w instrukcji procedury.
PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W POPRZEDNIEJ EDYCJI KATALOGU:
prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją postępowania dla nowych firm”, konieczne będzie wypełnienie oświadczenia o nazwie "Oświadczenie-dla nowych firm", wszystkie informacje tekstowe potrzebne do złożenia Państwa strony prosimy przesłać za pośrednictwem elektronicznego formularza, który jest dostępny pod adresem: https://forms.gle/ow3QdP5gTjXBrDAK9. Materiały graficzne firmy prosimy przesłać na adres e-mail: eksport@kujawsko-pomorskie.pl
PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W POPRZEDNIEJ EDYCJI KATALOGU:
prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją postępowania dla dotychczasowych uczestników Katalogu”, konieczne będzie wypełnienie oświadczenia o nazwie "Oświadczenie-dla dotychczasowych uczestników katalogu", ewentualne zmiany dot. tekstu w wersji opublikowanej w poprzedniej edycji można zgłosić za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/FKQP7UhqLH2b9Q1j7, natomiast wymagające zmiany materiały graficzne firmy prosimy przesłać na adres e-mail:  eksport@kujawsko-pomorskie.pl. Na podstawie przekazanych przez Państwa informacji i materiałów przygotowany zostanie wzór strony Państwa firmy. Po dokonaniu składu graficznego (przed oddaniem materiału do druku) strona z wizytówką firmy zostanie przesłana do Państwa akceptacji.
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
Liczba firm, które wezmą udział w publikacji jest ograniczona, dlatego też prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i dopełnienie wymaganych formalności do 15 września 2019 r.
KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE KATALOGU:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Biuro: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. 56 62 18 492, 443, 751, e-mail: eksport@kujawsko-pomorskie.pl

źródło: kujawskopomorskie.trade.gov.pl

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab