Kolejne nabory ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

Informujemy, że Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła kolejne nabory wniosków w ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego Nabór 3/FWI/2020  oraz Nabór 4/FWI/2020 . Oba nabory będą prowadzone w zakresie Schematu 1 i Schematu 3, ale różnią się lokalizacją wnioskodawców.

Wsparcie przeznaczone jest na:

  • Schemat 1: dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19,
  • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze- możliwość skorzystania tylko w połączeniu ze Schematem 1

Terminy składania wniosków:

Nabór 3/FWI/2020  od 21 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

przeznaczony tylko dla przedsiębiorców z powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleński, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Nabór 4/FWI/2020  od 03 listopada 2020 r. do 09 listopada 2020 r.

przeznaczony tylko dla przedsiębiorców z powiatów: m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Włocławek, m. Grudziądz, bydgoskiego, chełmińskiego, toruńskiego.

UWAGA! Organizator naborów zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naborów w sytuacji wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na nabory wniosków.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu dla projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Schemat 1:

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które: posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

  • prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, utrzymają dotychczasowe zatrudnienie,
  • odnotowały spadek dochodu brutto o minimum 25%.

Schemat 3 – możliwość ubiegania się o wsparcie tylko w połączeniu ze Schematem 1:

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które: posiadają status mikroprzedsiębiorcy, prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co dofinansowanie:

Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na:
Schemat 1:

  • zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług

        lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19;

Schemat 3:

  • zakup urządzenia filtrującego powietrze, jako element wyposażenia punktu handlowego;

Wartość dofinansowania:

a)      maksymalnie 30 000 zł, w przypadku utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie lub maksymalnie 60 000 zł, w przypadku utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie oraz utworzenia jednego nowego miejsca pracy (1 etatu EPC),

b)      maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa w Schemacie 3 wyniesie
6 000,00 zł  przy wyposażeniu 3 punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (jeden punkt handlowy maksymalnie 2 000,00 zł).

Intensywność wsparcia:

  • Maksymalna intensywność wsparcia w ramach Schematu 1 wynosi  95% kosztów kwalifikowanych
  • Maksymalna intensywność wsparcia w ramach Schematu 3 wynosi  95% kosztów kwalifikowanych

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/ w zakładce nabory wniosków.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem infolinii projektu 52 510 88 70 lub mailowy pk@pracodawcy.info.pl. Istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia