„Klucz do eksportu – szkolenia dla MMŚP”

Eksportujesz? Chcesz poprawić wyniki Twojej firmy i wzmocnić jej konkurencyjność na zagranicznym rynku? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń z zakresu eksportu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ramach projektu „Klucz do eksportu – szkolenia dla MMŚP”!
W ramach projektu oferujemy 23 dni szkoleniowe w okresie lipiec-grudzień 2014 r.  z zakresu:

 

 

 

1.      Zasady opracowywania strategii eksportowej przedsiębiorstwa
2.      Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych
3.      Negocjacje i techniki sprzedaży pod kątem eksportu/sprzedaży na JRE
4.      Cła i podatki w kontekście eksportu na JRE
5.      Prawo w handlu międzynarodowym
6.      Zabezpieczanie wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe
7.      Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym oraz normalizacje na rynkach zagranicznych
8.      Zarządzanie cenami w kontekście eksportu/sprzedaży na JRE
9.      Zarządzanie ryzykiem w kontekście eksportu/sprzedaży na JRE
10.    Logistyka w handlu międzynarodowym
11.    Szkolenie z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm z województwa kujawsko-pomorskiego, które wykażą, iż przynajmniej raz w swojej działalności dokonały sprzedaży poza granicę Polski. Usługi oferowane w projekcie są bezpłatne – rozliczane na zasadzie pomocy de minimis. Warunkiem skorzystania jest nieprzekroczenie limitu pomocy w wysokości 200 tys. euro w ciągu 3 lat.
Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w projekcie poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po wstępnej weryfikacji i podjęciu decyzji o przyjęciu firmy do projektu należy złożyć pozostałe dokumenty dostępne na stronie
http://www.iph.torun.pl/aktualnosc-485-Klucz_do_eksportu___bezplatne_szkolenia_dla_eksporterow.html

Kontakt i informacje:

Ilona Zduńska

tel.: 56 657 48 80

zdunska@iph.torun.pl

Agnieszka Piątkowska

tel.: 56 658 62 90

biuro@iph.torun.pl

Projekt „Klucz do eksportu – szkolenia dla MMŚP” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja IPH w Toruniu

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia