Klastry - od konkurencji do współpracy (relacja z Rozmów o biznesie, 26.10.2015 r.)

Tym razem w poniedziałek  spotkaliśmy się na „Rozmowach o biznesie”, by podyskutować o rozwoju firm działających w klastrach. To już piętnaste spotkanie networkingowe  organizowane przez Pracodawców Pomorza i Kujaw. W roli ekspertów wystąpili: Katarzyna Meger, prezes zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Tadeusz Przymus, prezes zarządu Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej oraz Karol Chęciński, członek Bydgoskiego Klastra Informatycznego.

 Mimo, iż przy zakładaniu klastrów  firmom w nich zrzeszonym przyświecały odmienne cele, to wszyscy goście specjalni zgodnie stwierdzili, że korzyści z tej wspólpracy są widoczne dopiero w długofalowej perspektywie. Przedsiębiorcy działają w klastrze zespołowo. Wspólnym mianownikiem  jest najczęściej marketing i potrzeba zwiększenia obrotów firm. Ale nie tylko! Ważna jest też innowacyjność i rozwój kadr. Członkowie działają w klastrze na zasadzie partnerstwa. Często jednak któryś z nich przyjmuje funkcję lidera, wokół którego rozwija się potencjał członków klastra.

 

Ideą tego typu powiązań jest „duży może więcej”. Jak stwierdził Tadeusz Przymus, Spiżarnia Kujawsko-Pomorska dąży do rozwoju firm w niej zrzeszonych. Działający  tu przedsiębiorcy patrzą  na gospodarkę nieco szerzej, niż ci niefunkcjonujący w powiązaniach. Mamy w regionie kujawsko-pomorskim wielu ciekawych lokalnych producentów żywności niszowej. Niestety nie są oni w stanie wyjść z szarej strefy bez wsparcia - podkreślił Tadeusz Przymus. My chcemy im pomóc. Jeśli wspólna oferta produktów regionalnych będzie szeroka, to wszyscy członkowie klastra będą bardziej zauważani. To wpłynie pozytywnie na nasze przychody.

Klastry bardzo intensywnie współpracują także z uczelniami i szkołami w celu kształcenia kadr na potrzeby przedsiębiorstw w danej branży. Powstają kierunki i profile klas dedykowane branży przetwórstwa tworzyw sztucznych czy branży IT.  Klaster jest oparty na idei współpracy - zaznaczył w dyskusji Karol Chęciński. Zgodnie z tą myślą otwieramy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego kierunek studiów, na którym program będzie odpowiadał potrzebom naszych firm, zaś wykładowcami będą m.in. praktycy biznesowi. Nawiązaliśmy też współpracę z technikum elektronicznym, której celem jest organizacja praktyk dla uczniów w firmach z Bydgoskiego Klastra Informatycznego. Zależy nam na wspólnych działaniach rozwijających zasoby ludzkie. Bez dobrze przygotowanych pracowników nie jesteśmy w stanie konkurować na rynku.

Niestety zdarza się też tak, że konkurujemy również o pracowników- dodała Katarzyna Meger. Czasem nasza kadra przechodzi do pracy w innej firmie działającej w klastrze. Dobrze przygotowanych pracowników po prostu brakuje. Dlatego Bydgoski Klaster Przemysłowy stara się wpływać na dobre przygotowanie ludzi na rynku pracy. Mocno współpracujemy ze szkolnictwem technicznym. Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym powstał za naszą namową kierunek studiów dotyczący mechanicznej inżynierii tworzyw (chociaż uczelnia narzeka, że studenci zamiast się uczyć, pracują już w naszych firmach w trakcie studiów!).  Staramy się promować zasady etyczne w biznesie. Jeśli jest taka potrzeba, to prowadzimy mediacje pomiędzy firmami w sprawie przejmowania pracowników.

Uczestnicy spotkania networkinogowego pytali o pomysły na dalszy rozwój klastrów. Jednym z nich jest zwiększenie ilości branż wspólpracujących w ramach jednego powiązania. Jako istotny aspekt wskazywano też rozwijanie możliwości finansowania  kierunków studiów lub nawet stworzenie szkół oraz klas patronackich przez klastry. Rozwiązań i planów jest wiele, lecz są także bariery. Klastry narzekają na brak wsparcia ze strony samorządów oraz na zagmatwane procedury ubiegania się i rozliczania środków unijnych. Dotacje są bardzo ważne dla rozwoju klastrów, natomiast ogrom przepisów jest trudny do przebrnięcia.

Rozwój klastrów z pewnością powinien być oparty o budowanie zaufania pomiędzy firmami. Dużym wyzwaniem jest realizowanie strategii klastra z jednoczesną eliminacją konfliktu interesów i nieuczciwej konkurencji.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia