Innowacje szansą przedsiębiorstw - na podstawie doświadczeń firm Grados i Camsat

Podczas kolejnego spotkania networkingowego z cyklu „Rozmowy o biznesie” liczna grupa przedsiębiorców wysłuchała i obejrzała prezentacje Agnieszki Gralak z firmy Camsat oraz Krzysztofa Wojciechowskiego z firmy Grados. Zaproszeni przez Pracodawców Pomorza i Kujaw przedstawiciele firm członkowskich dzielili się doświadczeniami związanymi ze współpracą ze sferą naukową i własnymi pracami badawczo-rozwojowymi. Grados Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego specjalizuje się w produkcji  owocowych i nieowocowych półproduktów dla przemysłu i rzemiosła cukierniczego, piekarskiego i lodowego. Od 1993 roku konsekwentnie buduje zaufanie do swoich wyrobów i wiarygodność jako partnera biznesowego. Camsat Gralak Przemysław z Solca Kujawskiego to producent systemów bezprzewodowych dla CCTV (telewizji przemysłowej) i TV. Firma specjalizuje się m.in. w bezprzewodowej transmisji audio i wideo w rozdzielczości HD, także na duże odległości.

Moderatorzy spotkania Małgorzata Pelc z firmy Tandem oraz Marcin Szymański z Grupy Doradczo-Szkoleniowej Falco wyodrębnili dwa bloki pytań: „innowacje” i „współpraca z nauką”, czyli ocena nauki polskiej przy współpracy z przedsiębiorstwami. Goście odpowiedzieli m.in. na pytania: Co oznacza dla Waszej firmy innowacyjność – jakie stosujecie kryteria oceny, że coś jest innowacyjne, a coś nie jest? Dlaczego uważacie się za firmy innowacyjne? Jakie było pierwsze działanie innowacyjne? W jaki sposób Klienci porównują Was z konkurencyjnymi firmami? Czy kierują się innowacyjnością? Jakie są koszty bycia innowacyjnym? Jaką widzicie największe przeszkody – wewnętrzne i zewnętrzne we wdrażaniu innowacji? Czy dostrzegacie stereotyp, że młody zespół ułatwia innowacyjne myślenie a stary utrudnia?
W Sali konferencyjnej Przystani Bydgoszcz poznaliśmy wspólne elementy i różnice we wprowadzaniu innowacji z wykorzystaniem wiedzy naukowej w realiach małej (Camsat) i dużej (Grados) firmy. Uczestnicy spotkania mieli także okazję do wymiany dobrych praktyk biznesowych w zakresie wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych również w powiązaniu z korzystaniem z funduszy unijnych na ten cel.

Oto najważniejsze myśli, które w kontekście powyższych pytań sformułowali w trakcie spotkania przedsiębiorcy:
Agnieszka Gralak, współwłaściciel firmy Camsat: Innowacyjna firma jest otwarta na nowe rozwiązania, musi chcieć dojrzeć nowe możliwości. Wprowadzanie nowych produktów przez Camsat wymaga często walki ze stereotypami. Trzeba przekonać klienta, że rozwiązania bezprzewodowe są bezpieczne i stabilne. Firma wprowadzająca innowacje nie konkuruje ceną. Jej przewagą są możliwości techniczne oferowanych produktów. W firmie ludzie są źródłem innowacyjności. Ludzie to nasz kapitał, nasza mocna strona. To oni podpowiadają, jakie zmiany należy wprowadzić w naszych produktach.
(na temat dostępnych środków unijnych na współpracę z nauką)
Środki unijne kupują nam czas. Możemy współpracować z młodymi osobami, przygotowywać je do działań B+R. Może kiedyś stworzymy własny dział badawczo-rozwojowy. Ale dziś, to dzięki uczelniom możemy się rozwijać bez własnej infrastruktury. Nasza współpraca z jednostkami naukowymi nie  może być jeszcze nazwana partnerstwem. To relacja klient – dostawca, co nadal powoduje zachowawczą postawę.

Krzysztof Wojciechowski, członek zarządu firmy Grados: Innowacje występują wtedy, gdy z nieprawdopodobnego powstaje rzeczywistość – do tego pożyteczna. Innowacja to każda zmiana, która tworzy coś nowego. Musimy więc zachęcać jak najszersze grono osób do myślenia kreatywnego. Wprowadzając innowacje, trzeba słuchać potrzeb klienta, który jest końcowym odbiorcą naszych produktów. Otrzymamy wiedzę o ich użyteczności, bez której rozwijanie nowych rozwiązań  nie ma racji bytu. Firma Grados prowadzi relacje z klientami w formule business to business (B2B). Technolodzy i sprzedawcy kreują potrzebę użycia nowych rozwiązań w firmach kupujących półprodukty dla sektora spożywczego. Ci klienci są coraz lepiej poinformowani i oczekują nowości. Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi  nasza kadra wchodzi na wyższy poziom wiedzy. Poszukuje informacji i wyników badań właśnie dzięki kontaktom z naukowcami. Współpraca z uczelnią rozbudza ich ciekawość. Powiązania z nauką, jakie budujemy dzięki środkom unijnym nie znikną po zamknięciu perspektywy finansowej 2014-2020.

Podsumowanie wniosków ze spotkania (na podstawie prezentacji prelegentów oraz głosów gości w dyskusji):
Współpraca z nauką -  mocne strony i szanse:
- potencjał jednostek naukowych powoduje, że firmy nie muszą budować i rozwijać działów B+R
- jednostki naukowe maja wiedzę opartą o dobre praktyki wynikające z innych projektów
- w ostatnim czasie następuje zmiana zasad finansowania uczelni, gdzie rośnie znaczenie badań zlecanych firmom
- dostępne są dotacje na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi
- uczelnie otworzyły się na współpracę, coraz częściej opierają prace naukowe na przykładach konkretnych firm, włączają biznes w praktyki studenckie i staże
- wiedza naukowców pozwala na szybkie wdrożenie nowych rozwiązań w firmie
- przedsiębiorcy i naukowcy zdobywają wspólnie dotacje
- wrasta praktyczny wymiar nauki, dzięki czemu absolwenci uczelni są lepiej przygotowani do pracy
Współpraca z nauką - słabe strony i zagrożenia:
- nawiązanie relacji pomiędzy biznesem i nauką nie jest łatwe, bowiem obie strony mają postawę zachowawczą
- często strona naukowa nie czuje komercyjnego celu badania, nie dostrzega, iż dla określenia efektywności istotna jest powtarzalność wyniku i użycie rentownych komponentów
Pozostałe wnioski:
Przedsiębiorcy odczuwają duże ograniczenia w pozyskaniu środków finansowych na inwestycje. Jednostki naukowe niestety zawyżają ceny swoich usług badawczych. To wymaga zmiany. Do tego nie mamy w regionie i kraju odpowiedniego  kapitału społecznego, który wpłynąłby na włączanie się przez naukowców w rozwiązywanie nawet małych problemów rozwojowych. Tymczasem od niewielkich zleceń rozpoczyna się trwała współpraca. Przykładem są przedsięwzięcia zrealizowane i kontynuowane w ramach Vouchera badawczego. Dla  rozwoju relacji nauki z biznesem potrzebna jest jednak zmiana mentalna. Naukowcy muszą zrozumieć, że współpraca z przedsiębiorcami jest  dla nich szansą.
Biznes i nauka mają różne cele: biznes chce szybko zarabiać, a nauka się nie śpieszy. Polscy przedsiębiorcy niestety nie działają długofalowo. Często zgłaszają jednostkom naukowym potrzebę rozwiązywania doraźnych problemów. Tymczasem powinni właśnie wspólnie z naukowcami szukać nowych rozwiązań, które mogą przynieść korzyści w dalszej perspektywie.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw dziękują wszystkim gościom za udział. Wkrótce kolejne spotkanie z cyklu, o którym poinformujemy m.in. w naszych serwisach internetowych.
Informacje o firmach, które były reprezentowane przez prelegentów:
http://camsat.com.pl/

Prezentacja firmy Camsat ze spotkania

http://www.grados.com.pl/

Film "Grados 10 lat w UE"

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia