INFORMATOR - kapitał obrotowy - preferencyjna oferta pożyczkowa/kredytowa dla firm

Przygotowaliśmy dla Was przegląd funkcjonującej preferencyjnej oferty pożyczkowej i kredytowej dotyczącej kapitału obrotowego, która może być pomocna dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19:

 

 

 

 

POŻYCZKI i KREDYTY z BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nieoprocentowane pożyczki płynnościowe dla MŚP finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Wysokość ustalana jest indywidualnie jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane (w przypadku firm działających krócej, pod uwagę brana jest prognozowana wysokość płac), albo 25 proc. wartości całkowitego obrotu w roku 2019. Pożyczka ta jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania (spłata tylko rat kapitałowych). Pożyczkę można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firmy, np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki i przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków firma ma 6 miesięcy. Do tego BGK przewiduje następujące korzyści:
- półroczna karencja w spłacie;
- raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty można skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych,
- uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy,
- brak wymogu wkładu własnego,
- okres spłaty do 6 lat.

Pożyczka jest dostępna w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK. Dla firm z województwa kujawsko – pomorskiego są to Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.

BGK oferuje również korzystne kredyty obrotowe dla każdego przedsiębiorcy bez względu na wielkość:
- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym,
- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.
Więcej informacji o kredytach BGK:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyty-obrotowe/

POŻYCZKI OBROTOWE dla MŚP z ARP
Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje:

pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Pożyczka przeznaczona jest dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r., prowadzących pełną księgowość. Kwota pożyczki musi mieścić się w przedziale: 0,8 mln zł – 5 mln zł. Inne warunki:
- okres finansowania do 6 lat,
- wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy,
- oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną przez ARP,
- prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w MŚP

Pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji działalności. Środki są przekazywane bezpośrednio na rachunki pracownicze. Inne warunki:
- oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną przez ARP,
- prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki,
- okres finansowania do 2 lat,
- wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Więcej informacji o pożyczkach obrotowych ARP tutaj:
https://www.arp-tarcza.pl/

POŻYCZKI OBROTOWE dla MŚP z KPFP
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystne pożyczki obrotowe dla MŚP do 150 tys. zł. Oprocentowanie mieści się w przedziale od 2,44% do 2,84%. Dla przedsiębiorstw działających do 24 miesięcy i wykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 5,84%. Okres spłaty co do zasady wynosi 3 lata, ale dla firm poszkodowanych przez COVID – 19 może być ustalony do 5 lat. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału i odsetek.

Więcej informacji tutaj:
https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-obrotowa/

KPFP oferuje też pożyczki obrotowo- inwestycyjne: https://kpfp.org.pl/
Ponadto KPFP przygotowuje specjalną ofertę pożyczkową dla MŚP związaną z COVID- 19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020. Informacje będą dostępne wkrótce na stronie: https://kpfp.org.pl/ 

TARCZA FINANSOWA PFR
Polski Fundusz Rozwoju uruchomił nieoprocentowane subwencje finansowe dla mikro, małych i średnich firm w ramach Tarczy Finansowej. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone. Wsparcie można pozyskać za pośrednictwem banków.
Szczegółowe informacje o TARCZY Finansowej dla Mikro i MŚP są na bieżąco aktualizowane tutaj: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
PFR przygotowuje też finansowanie płynnościowe (w tym pożyczki) i kredytowe dla dużych firm: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-fi...

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIEBIORCÓW
Pożyczka do kwoty 5 tys. zł jest dostępna za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Jest finansowana z Funduszu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Pożyczka jest umarzana w całości na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla...

*** Przypominamy, iż w ofercie Pracodawców Pomorza i Kujaw znajduje się usługa doradcza dla firm dotycząca przygotowywania wniosków pożyczkowych. Dla członków przewidujemy rabat! Zapraszamy do kontaktu:
Radosław Ostrówka 693 565 690
Lech Światły 661 528 009
pk@pracodawcy.info.pl

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia