Granty na eksport - nabór wniosków od 3 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków w Projekcie „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

 

 

 

 

Termin składania wniosków:
Wnioski będzie można składać od 3 do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu – 30.10.2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej: https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/zaloguj.html

Kto może skorzystać ze wsparcia:
O powierzenie grantu w ramach Funduszu Eksportowego mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:
- posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (status przedsiębiorstwa określany zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia KE nr 651/2014),
- prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (potwierdzoną wpisem do rejestru).

Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne.

Na co dofinansowanie:
W ramach grantu można ubiegać się o uzyskanie pomocy na:
1) Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
- projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
- wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
- adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów
- w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
- dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.
Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej mogą być realizowane tylko łącznie z udziałem w targach, o których mowa w pkt 2.
2) Udział przedsiębiorstw w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizacja wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
3) Udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających (tylko dla startujących eksporterów).

Minimalna wartość projektu:
a) dla startujących eksporterów 50 000,00 zł,
b) eksporterów 100 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy wynosi:
- 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych pomocą de minimis,
- 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

W przypadku ubiegania się zarówno o pomoc publiczną, jak i pomoc de minimis – maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin Konkursu, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/strona-44-dokumentacja_konkursowa....

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 52 524 09 20 wew.26 lub mailowo pk@pracodawcy.info.pl. Możliwe jest też umówienie indywidualnych spotkań konsultacyjnych.

PPIK

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia