GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych

Pracodawcy Pomorza i Kujaw informują, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło drugi konkurs w ramach partnerskiego programu „GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych”. O wsparcie w konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe. Dofinansowanie dotyczy projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych. 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary:

Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;

Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;

Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;

Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;

Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie wynosi:

36 mln zł Faza badawczo-rozwojowa

160 mln zł Faza wdrożeniowa

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R prowadzony będzie od 9 sierpnia 2014 r. do 8 września 2014 r. wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u pani Katarzyny Seroki (główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) pod numerami tel.: 56 62 18 409 oraz 56 62 18 341, jak również, wraz z dokumentacją konkursową, na stronach: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:  www.ncbr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia