Fundusz Badań i Wdrożeń - konsultacje

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zaprasza do udziału w konsultacjach Zasad realizacji przedsięwzięć w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dokument ten stanowi podstawę do opracowania ostatecznego Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW.
Zapraszamy wszystkie chętne podmioty publiczne, prywatne, przedstawicieli sektora biznesu oraz sektora nauki, a także inne osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń, do zapoznania się z opublikowanymi Zasadami, a także do wniesienia ewentualnych propozycji uwag, spostrzeżeń czy zmian.
Aby zgłosić propozycję uwagi, spostrzeżenia czy zmiany należy uzupełnić zamieszczony formularz konsultacyjny, a następnie wysłać go (jako zeskanowany np. PDF/JPG lub jako plik tekstowy np. DOC) drogą elektroniczną na adres mailowy kpai@kujawsko-pomorskie.pl (w tytule wpisać „Konsultacje”) w terminie do 15 lipca 2014 roku (decyduje data wpływu).
Jednocześnie informujemy, iż uwagi nie zawierające uzasadnienia nie zostaną rozpatrzone.
Więcej informacji: http://kpai.kujawsko-pomorskie.pl/

 

UWAGA! Termin składania propozycji uwag, spostrzeżeń czy zmian do Zasad realizacji przedsięwzięć został przedłużony o jeden tydzień, tj. do dnia 22 lipca 2014 r.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia