Firmy członkowskie oceniły swoją sytuację w czasie koronakryzysu

W ostatnim tygodniu maja br. przeprowadziliśmy badanie wśród firm członkowskich. W badaniu wzięło udział 141 firm (68% członków organizacji).  Przedsiębiorcy ocenili swoją aktualną sytuację ekonomiczną w obliczu koronakryzysu.

Badanie przeprowadziliśmy  z wykorzystaniem metody CATI. Przedsiębiorcy udzielili odpowiedzi na 5 pytań w skali 10 stopniowej.  Okazuje się, że 55% firm już skorzystało z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym jest większy odsetek korzystających z pomocy, w tym 70% mikroprzedsiębiorstw, a jedynie 27% średnich i dużych firm.

Opinia o pomocy rządu w ramach Tarczy jest zróżnicowana wśród przedsiębiorców. Najlepiej oceniają ją mikroprzedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą – 4,92 w skali 10 stopniowej. Najgorzej średnie firmy. Według przedsiębiorców Tarcza jest zbyt skomplikowana i zbiurokratyzowana.

Mikroprzedsiębiorstwa pozytywnie oceniają narzędzia pomocowe, jednakże wskazują, że pomoc jest nie wystarczająca do utrzymania miejsc pracy oraz płynności finansowej. Zapaść rynku jest duża i wymaga od rządu zwiększenia nakładów oraz uproszczenia procedur ubiegania się o środki pomocowe w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jednakże jeszcze wiele firm nie skorzystało z instrumentów Tarczy, głównym powodem była niemożność wykazania spadku obrotów na poziomie uprawniającym do wnioskowania o wsparcie. W wielu firmach następuje to teraz, bowiem w poprzednich miesiącach realizowane były jeszcze zlecenia zdobyte przed pandemią.  

Przedsiębiorcy w czasie koronakryzysu pozytywnie oceniają wsparcie informacyjne i konsultacyjne ze strony Pracodawców Pomorza i Kujaw. Wskazuje to na dużą potrzebę rozwijania instytucji otoczenia biznesu, które zapewniają wsparcie dla firm, co jest szczególnie ważne w czasie kryzysu.

W opinii przedsiębiorców wyczuwa się niepewność wśród kontrahentów, dostawców, klientów czy pracowników co do sytuacji gospodarczej w najbliższych miesiącach, a może w dłuższej perspektywie. 

Przedsiębiorcy starają się nie zwalniać kadry, wprowadzili zmiany organizacyjne oraz posiłkują się instrumentami Tarczy: dofinansowaniami, pożyczkami i kredytami obrotowymi.

Panuje duża niepewność co do przyszłości na rynku. Dla przedsiębiorców narzędzia finansowe w ramach Tarczy są dobrym wstępem do uratowania płynności. Zakres wsparcia jest jednak niewystarczający, szczególnie biorąc pod uwagę niepewną sytuację gospodarczą w najbliższych kilku miesiącach. Te firmy, które aplikowały o wsparcie w ramach instrumentów Tarczy wskazują, że wnioski są zbyt skomplikowane a procedura zbiurokratyzowana. Powinny zostać pilnie wprowadzone korekty upraszczające procedury ubiegania się o pomoc. Ważne jest też wydłużenie okresu, na który firmy mogą otrzymać środki finansowe.

 

Więcej o wynikach badania TUTAJ

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia