Finał XXII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Wielka Gala Finałowa programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” wpisała się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce. 22 listopada 2019 r. już po raz 22. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W obecności ok. 600 gości – nie tylko uczestników, partnerów i organizatorów programu, ale też przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji z otoczenia biznesu oraz mediów, certyfikaty trafiły do 250 przedsiębiorstw, które pozytywnie przeszły weryfikację w zakresie stosowania zasad etyki biznesu. Pracodawcy Pomorza i Kujaw objęli wydarzenie patronatem.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zdecydowanie zmienił się poziom świadomości Polaków jako konsumentów. Cena i jakość nie są już jedynymi parametrami jakimi się kierują. Upowszechniły się terminy, takie jak: „slow shopping”, „cruelty free”, „etyczne zakupy” czy „świadome zakupy”. Klienci coraz większą wagę przywiązują do tego, czy produkt lub usługa pochodzi od firmy działającej z poszanowaniem prawa, środowiska i godności człowieka. Przedsiębiorcy szukają więc sposobu, aby wyrazić zasady, którymi kierują się prowadząc swój biznes. Dlatego też coraz chętniej ubiegają się o uzyskanie certyfikatów, takich jak „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Certyfikat ten stanowi potwierdzenie, że legitymująca się nim firma respektuje obowiązujące prawo, terminowo wywiązuje się z zobowiązań finansowych, postępuje uczciwie wobec swoich kontrahentów, a także podejmuje działania na rzecz środowiska i lokalnej społeczności. Podczas Wielkiej Gali Finałowej programu trafił on do aż 32 firm z województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorstwa ubiegały się nie tylko o tytuł i certyfikat, ale też nagrody specjalne. Najważniejsza z nich – Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play” – trafiła do 13 firm, które szczególnie wyróżniły się na tle innych Laureatów XXII edycji programu, zaangażowaniem społecznym czy inicjatywami na rzecz pracowników i kontrahentów. Wśród nich były dwie kujawsko-pomorskie firmy: Souvre Internationale Sp. z o.o. Sp. k. z Inowrocławia i ATMOMAT Szatkowski, Ryniec Spółka Jawna z Włocławka. Współwłaściciel przedsiębiorstwa ATMOMAT, Pan Eugeniusz Szatkowski został także nagrodzony medalem Ambasadora Fair Play w Biznesie. Medale trafiły również do Katarzyny Kozłowskiej-Addante oraz Zygmunta Kozłowskiego z bydgoskiej firmy ELWIND Sp. z o.o.

Zdecydowana większość firm decyduje się na odnowienie certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w kolejnych latach. Pośród laureatów są nawet firmy, które pozytywnie przechodzą certyfikację od 21 lat, potwierdzając nieustanną wierność zasadom fair play. Jako jedyna kujawsko-pomorska firma zalicza się do tego wyjątkowego grona - POLMASS S.A. z Bydgoszczy. Wśród długoletnich laureatów programu są także METALKO Sp. z o.o. (Bydgoszcz), które otrzymało Diamentową Statuetkę, w związku z 15-krotnym zdobyciem tytułu „Przedsiębiorstwa Fair Play” oraz Zakład Usług Podwodnych i Technicznych Denis Andrzej (Toruń) – nagrodzony Platynową Statuetką za 10-krotne uzyskanie certyfikatu.

W tegorocznej edycji programu po raz pierwszy przyznano firmom nagrody z zakresu innowacyjności w kategoriach: usługa, produkt, proces, marketing lub rozwiązanie organizacyjno-zarządcze. Aż dwa kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa otrzymały wyróżnienie za innowację produktową: SLICAN Sp. z o.o. - serwer telekomunikacyjny SLICAN NCP, Slican Call Center oraz Zakład Produkcyjno-Usługowy „ROMEX” Sp. z o.o. - Integracyjne Siłownie Zewnętrzne TRAINER DISABLED.

PPIK

Tegoroczna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa. Swoim autorytetem program wsparli też Marszałkowie oraz Wojewodowie, w tym Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Mikołaj Bogdanowicz. Zaufanie ze strony władz państwowych i samorządowych jest wyrazem nie tylko poparcia dla idei etycznego biznesu, jaką rozpowszechnia program Przedsiębiorstwo Fair Play, ale też uznania dla jego laureatów – przedsiębiorstw współtworzących standardy kultury biznesu w Polsce.

Gratulujemy wszystkim firmom, które zdobyły zaszczytny tytuł! 
Szczególne wyrazy uznania składamy firmom członkowskim Pracodawców Pomorza i Kujaw.
Więcej informacji o Laureatach i programie przeczytać można na stronie: www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl.

LISTA KANDYDATÓW Z PODZIAŁEM NA NAGRODY – WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia